Skip navigation

PDCA

PDCA - a folyamatos fejlesztés átfogó modellje

A folyamatosan fejlődés azt jelenti, hogy az eredmények és tapasztalatok tervekkel való összevetése ás kiértékelése alapján a szervezet meghatározza, mit kell máshogy csinálnia a következő időszakban.

A folyamatos fejlesztés ún. PDCA modellje általános koncepció, a minőségirányítási rendszereken túl például a kontrolling területén is oktatják és használják. A modellt Deming munkásságából ismerjük, alapjait azonban a folyamatok statisztikai szabályozásával foglalkozó Shewhart publikálta 1939-ben (és alkalmazta már évekkel korábban a gyakorlatban!). A Shewhart-ciklus eredetileg 3 lépésből áll:

  • specifikáció, az előírások meghatározása,
  • gyártás, az előírások alapján a tevékenységek végrehajtása,
  • inspekció, a tevékenységek végrehajtásának felügyelete (ellenőrzése).

 

Később a koncepció kiegészült további elemekkel is. 4 5 és 6 elemű körfolyamatokat is kidolgoztak, amelyek segítségével az eredeti modell használhatóságát kiterjesztették. A bővített modellek fontos elemei a tapasztalatok kiértékelése és visszacsatolása a tervezéshez (specifikációhoz).

1988-ig Deming a „Shewhart-féle tanulási és fejlődési ciklusként” tanította a koncepciót, PDSA rövidítéssel:

  • Plan: a változás vagy próba megtervezése,
  • Do: a változás vagy próba végrehajtása,
  • Study: az eredmények tanulmányozása, következtetések levonása,
  • Act: változás foganatosítása.

 

A PDCA elnevezést a gyakorlat igénye szülte. Az „S” rövidítést nem a „study”, hanem a „see”, azaz nézni tartalommal értelmezték, ami angolul és magyarul sem fedi le azt a jelentést, amit jelent. A szót a „check”, mint összevetni váltotta fel.

 

 

A PDCA modell egy lehetséges értelmezése

 

A PDCA modell leírja a folyamatos fejlődés megvalósításának négy fő elemét, a megfelelő módszerek és eszközök nélkül azonban mindez csak üres körfolyamat marad. A PDCA elv a szabványosítás (szabályalkotás), mint ék segítségével segíti a szervezeteket teljesítményük javítására.

PDCA és szabályozás

 

Ki kell emelni a továbbfejlesztett modellek közül az ún. PDCA-SDCA modellt, amiben az „S” a sztenderdizálásra utal. Ha megterveztünk, végrehajtottunk, visszaellenőriztünk valamit és jónak találtuk, akkor azt általánosítani kell, meghatározva alkalmazásának szabályait (sztenderdizálás). A végrehajtás ezek után a szabványosított követelményekhez mérendő.

PDCA-SDCA ciklus

 

A folyamatos fejlesztés modelljének gyakorlati alkalmazási feltételi kézenfekvőek:

  • szükség van tervekre,
  • nyomon kell követni (mérni kell) a teljesítmény alakulását,
  • megfelelő módszereket kell alkalmazni a terv-tény összehasonlításokhoz,

szükség van a vezetőség aktivitására, akik értelezik az eredményeket és képesek a korrekciós intézkedések meghozására.