Skip navigation

Irodalmak

Források

 • Balogh A. (2010). A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagának rendszerezése – II. rész. In: Minőség és Megbízhatóság 2010/2. szám. 74-86.p.
 • Balogh A. (2010). ISO 9004:2000 – A fenntartható (tartós) siker irányítása. In: Magyar Minőség. 2010/8-9. pp.16-28.
 • Berényi L. (2009). Környezetmenedzsment. Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.
 • Berényi L. szerk. (2011). Minőségügy alapjai, Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet, www.szervez.uni-miskolc.hu/blaci
 • Berényi L. (2013). Fundamentals of Quality Management. Saarbrücken: LAP-Lambert Publishing.
 • Berényi L. (2014). A minőségmenedzsment módszerei és eszközei. Budapest: Publio Kiadó.
 • Berényi, L. (2014). A veszteségek feltárásának és megszüntetésének módszertani támogatása. In: Magyar Minőség. 2014/10 pp. 34-41.
 • Bíró Z. (2005). Minőségköltség kezelése a gyakorlatban. In: Szintay: Minőségmenedzsment III. Alkalmazás. Miskolc: Bíbor Kiadó.
 • Bíró, Z. (1997). Vállalati információs rendszerek struktúrája. In: microCAD International Computer Conference kiadványa
 • Bozarth C.C., Handfield R.B. (2008). Introduction to Operations and Supply Chain Management. Pearson International Edition. London: Prentice Hall.
 • Brocka B., Brocka M.S. (1992). Quality Management: Implementing the Best Ideas of The Masters. New York: Irwin Publishing.
 • Ciampa D. (1992). Total Quality: A User’s Guide for Implementation. Reprinted with corrections. Massachusetts: Addison Wesley Publishing.
 • Crosby P.B. (1979). Quality is Free. New York: McGraw-Hill.
 • Csépes O. (2005). Statisztikai módszerek. In: Szintay: Minőségmenedzsment II. Módszertan. Miskolc: Bíbor Kiadó.
 • Deák Cs. (2005). FMEA In: Szintay: Minőségmenedzsment II. Módszertan. Miskolc: Bíbor Kiadó.
 • Douglas M. (2004). “Introduction to Statistical Quality Control. New York: John Wiley & Sons
 • Electool (2011). A beszállító kiválasztásának szempontjai. Elérhető: http://www.electool.com/hirlevelek/2011-aprilis/a-beszallito-kivalasztasanak-szempontjai.html
 • Engel H.W. (2000). Ökotérképezés. Budapest: Követ-Inem Hungária.
 • Erdei J., Nagy J.B., Topár J. Tóths Zs.E. (2010). Minőségmenedzsment. Budapest: BMGE.
 • Farkas, Sz., Szabó, J. (2010). A vállalati kockázatkezelés kézikönyve. Budapest-Pécs: Dialóg Campus.
 • Feigenbaum A.V. (1983). Total Quality Control. New York: Mcgraw-Hill.
 • Fekete, I. (2000). A kockázatelemzés szerepe a beruházások pénzáramlásának meghatározásában. PhD Értekezés. BCE.
 • Fellers G. (1992). SPC/TQM for Administrators. The Deming Vision. Milwaukee: ASQC Quality Press.
 • Foster S.T. (2007). Managing Quality: Integrating The Supply Chain. New York: Prentice Hall.
 • Galambos, P., Fekete, I. (2005). Kockázatelemzés lépésről lépésre. Budapest: ETK Rt.
 • Garvin D.A. (1984). What does ‘Product quality’ really mean?. Sloan Management Review. Fall. pp. 25-43.
 • Gitlow H., Oppenheim, A., Oppenheim, R. (1995). Quality Management: Tools and Methods for Improvement. Massachusetts: Irwin Publishing.
 • Harangozó Zs. (2012). A lean szemléletű termelés bevezetésének vizsgálata szimulációs modellezéssel. In: Magyar Minőség. 2012/11. pp. 37-43.
 • Harangozó, Zs. (2012): Toyota Production System vagy Lean Manufacturing?. In: XXVI. microCAD International Scientific Conference. Gazdasági kihívások a XXI. században szekció kiadványa. Miskolc: ME-ITTC.
 • Hedirich B. (2006). Szolgáltatásmenedzsment. Budapest: Human Telex Consulting.
 • Heidrich B. (2001). Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment, Budapest: Human Telex Consulting.
 • Higgins J.M. (1994). 101 Creative Problem Solving Techniques. The Handbook of New ideas for Business. Winter Park: The New Management Publishing.
 • Hodgetts R.M. (1996). Implementing TQM in Small&Medium-Sized Organizations. New York: American Management Association.
 • Hoyle D. (2007). Quality Management Essentials. Oxford: Butterwoth-Heinemann.
 • Hoyle D. (2009). ISO 9000 Quality Systems Handbook - updated for the ISO 9001:2008 standard: Using the standards as a framework for business improvement. Oxford: Butterwoth-Heinemann.
 • Husi, G. (2007). A lean alapú termelés kialakításának lépései. In: Debreceni Műszaki Közlemények. 2007/2. pp. 59-73.
 • Ishikawa K. (translated by Lu, D.J.) (1985). What is Total Quality Control? The Japanese Way. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Kanji G.K., Asher. M. (1996). 100 Methods for Total Quality Management. Cambridge: Sage Publications.
 • Kemény S., Papp L., Deák A. (2001). Statisztikai minőség- (megfelelőség-) szabályozás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó – Magyar Minőség Társaság.
 • Koczor Z. (2004). Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. Budapest: TÜV Rheiland InterCert Kft.
 • Kosztolányi J., Schwanhofer G. (2012): Lean szótár. Budapest: KaizenPro Kft.
 • Kövesi J. szerk. (2011). Minőség és megbízhatóság a menedzsmentben. Budapest: Typotex Kiadó.
 • Kövesi J., Topár J. (2006). A minőségmenedzsment alapjai. Budapest: Typotex Kiadó.
 • Ligetvári, É., Berényi, L. (2013). Auditok alkalmazása klaszterek tagkiválasztási eljárásban. In: Svéhlik, Cs., Huszka, P. szerk.: Vállalati és intézményi kihívások a 21. században: Best of KHEOPS 2006-2012. KHEOPS Automobil-Kutató Intézet. pp. 14-25.
 • Liker J.K. (2008). A Toyota-módszer: 14 vállalatirányítási alapelv. Budapest: HVG Kiadó.
 • Liker, J.K. (2008). A Toyota módszer: 14 vállalatirányítási alapelv. Budapest: HVG Kiadó.
 • Marciniak R. (2012). Szolgáltatási minőség a shared service modellben. In: Magyar Minőség. 2012/11. pp. 56-60.
 • Marciniak, R. (2004): ISO/TS 16949 auditrendszere a DENSO Gyártó Magyarország Kft-nél. Szakdolgozat. Miskolci Egyetem.
 • Molnár L.G. (2009). A minőségirányítás technikáinak jelentősége a kis- és középvállalatok számára.  In: Minőségirányítás – Műszaki ellenőrzés. 2006/9. pp. 13-24.
 • Montgomery D.C. (1985). Introduction to Statistical Quality Control. New York: John Wiley & Sons.
 • Morauszki, K. (2011): Értékelési kritériumok a beszállítók minősítése során. In: Repüléstudományi Közlemények. 2011/1.
 • MSZT (2005). MSZ EN ISO 9000:2005 - Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2005).
 • MSZT (2009). MSZ EN ISO 9001:2009 - Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2008).
 • MSZT (2010). A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés (ISO 9004:2009).
 • MSZT (2012). Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2011).
 • Oakland J.S. (1989). Total Quality Management. Oxford: Butterwoth-Heinemann.
 • Oakland J.S., Followell R.F. (1990). Statistical Process Control. Oxford: Heinemann Newnes.
 • Ozeki K., Asaka T. (1990). Handbook of Quality Tools: The Japanese Approach. Portland: Productivity Press.
 • Parányi Gy. (2001). Minőséget – gazdaságosan. Budapest: Műszaki Könyvkiadó – Magyar Minőség Társaság.
 • Ross J.E. (1993). Total Quality Management: Text, Cases and Readings. Delray Beach: St. Lucie Press.
 • Róth A. szerk (2001). Az ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer. Budapest: Verlag Dashöfer Kiadó.
 • Róth A. szerk (2010). A minőségfejlesztés új útjai. Budapest: Verlag Dashöfer Kiadó.
 • Schuler R.S., Harris D.L. (1992). “Managing Quality: The Primer for Middle Managers”. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing.
 • Stimson W.A. (1998). Beyond ISO 9001: How to Sustain Quality in a Dynamic World. New York: American Management Association.
 • Susánszky J. (1982). Fejezetek a veszteség- és tartalékfeltárás szervezés módszertanából. Budapest: BME.
 • Szintay I. (2001). Stratégiai menedzsment. Miskolc: Bíbor Kiadó.
 • Szintay I. (2005). Minőségmenedzsment I.: Elmélet Miskolc: Bíbor Kiadó.
 • Szintay I. szerk. (2005). Minőségmenedzsment II.: Módszertan Miskolc: Bíbor Kiadó.
 • Tenner A.R., DeToro I.J. (1992). “Total Quality Management”. Massachusetts: Addison Wesley Publishing.
 • Tenner A.R., DeToro I.J. (1996). “Process Redesign: The Implementation Guide for Managers”. New York: Prentice Hall.
 • Tenner A.R., DeToro, I.J. (2001). Teljes körű minőségmenedzsment. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
 • Tóth Cs.L. (2007). Hat szigma – Siker vagy ámítás?. In: Magyar Minőség. 2007/12. pp. 2-11.
 • Tóth Cs.L. (2008). A Karcsúsított Gyártás – A Lean Manufacturing (A Lean, ahogyan én látom). In: Magyar Minőség. 2010/12. pp. 32-41.
 • Tóth Cs.L. (2012). A minőség a fenntartható fejlődésért – Amikor a minőséget előre megtervezzük. 1. rész. In: Magyar Minőség. 2010/10. pp. 40-47.
 • Tóth Cs.L. (2012). A minőség a fenntartható fejlődésért – Amikor a minőséget előre megtervezzük. 2. rész. In: Magyar Minőség. 2010/12. pp. 32-41.
 • Tóth Cs.L., Tóth L. (2013). A Lean Menedzsment igazi alapjai  – Hagyomány és adaptáció – 2. rész. In: Magyar Minőség. 2013/3. pp.25-32.
 • Tóth Cs.L., Tóth L. (2013). A Lean Menedzsment igazi alapjai  – Hagyomány és adaptáció – 1. rész. In: Magyar Minőség. 2013/2. pp. 17-25.
 • Womack J.P., Jones T.J. (2009). Lean szemlélet. Budapest: HVG Kiadó.