Skip navigation

Esetpéldák

Esetpéldák

Nem új módszerek jelentik a megoldást, hanem a házon belül alkalmazott lean szemlélet kiterjesztése. Ez nem mindig könnyű: nem feltétlenül a lean eszközök bonyolultak, hanem a kulturális beágyazódás hiánya nehezíti meg az alkalmazásukat. A cél érdekében minden beszállított termék, szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatás hasznosságát meg kell kérdőjelezni annak megállapítása érdekében, hogy az értéket ad vagy nem. Termékek, folyamatok és beszállító szervezet helyett a kérdéseket funkciókra kell megfogalmazni és feltenni. Pontosan ismerni (és a beszállítóval ismertetni kell) a folyamatokból levezethető beszállítási igényeket, megfogalmazni a kapcsolódó funkciókat, majd partnerként lehet dolgozni a kölcsönöses előnyös megoldásokon. Nehéz arra választ adni, hogy a partnerség vagy a veszteségek eliminálása alakul-e ki először, hosszú távon ezek egymást támogatják. A lean elvek és technikák alkalmazása kreativitást igényel, számos területen és formában lehet a javítási lehetőségekre bukkanni. Ezeket néhány gyakorlati példával tudom illusztrálni.

Alkatrész kiszerelésének megváltoztatása

Egy nagyvállalat a termékének gyártásához gumigyűrűt szerzett be. A lean elveinek együttes alkalmazásával sikerült időt és pénzt is megspórolniuk, úgy, hogy a vállalat és a beszállító összehangolva módosították folyamataikat. A beszerzési osztály közvetítette a minőségi követelményeket a beszállító felé, aminek fontos eleme volt, hogy a gumigyűrű adott rugalmassággal bírjon. Ennek érdekében a beszállító a gyűrűket speciális anyaggal kezelve, védő gázzal töltött fóliacsomagolásban szállította. A vállalatnál csomagokat kibontották, a speciális kenőanyagot pedig letörölték, mielőtt beépítettek a termékbe. Az alkatrésszel és a beszállító értékelésével nem volt probléma, azonban amikor megvizsgálták az értékáramlást, kiderült, hogy kölcsönösen előnytelen a folyamat. A vállalatnál veszteséget okozott a kicsomagolás és törlés időszükséglete, a ráfordított munka, a csomagok szállítása és tárolása, illetve jelentős mennyiségű hulladék is keletkezett (csomagolóanyag és vegyszeres törlőrongyok). Hiába voltak tehát jók a gyártási-szerelési folyamat minőségi és ütemességi mutatói önmagukban, látszott a javítási lehetőség. A beszállítónál is számos többletköltség jelentkezett a kezelés, gázos védelem és csomagolás kapcsán. Az elemzés során felmerül az ötlet, hogy a gumigyűrűket ömlesztve is lehetne szállítani, kezelés nélkül, több (akár 100) darabot egy csomagolásba helyezve. Arra azonban vigyázni kellett, hogy a kezelés nélküli gyűrűk 24 óra alatt elveszik rugalmasságukat, már nem lehetett beszerelni őket. Amikor a vállalat újragondolta termelésének ütemezését, meg tudott egyezni a beszállítóval: 2 munkanappal a gyártás megkezdése előtt jelezve az igényt a gumigyűrű legyártható és leszállítható volt. Adminisztratív módon a beszállító értékelése nem változott (továbbra is kiváló volt), azonban mindkét fél pénzügyi előnyöket tudott realizálni értéket meghatározásával és a funkciók összehangolásával és a felesleges tevékenységek elhagyásával. Komoly lépéseket tettek a JIT felé, illetve az új megoldás lehetővé tette a jidoka technikáinak hatékonyabb alkalmazását.

A partner segítése

Egy kis vállalat speciális fémipari szolgáltatásokat nyújt: nagyon nagy alkatrészeket is meg tud munkálni. Nincs ISO 9001 tanúsítványa, gépparkja sem a legmodernebb, nincs komoly pénzügyi háttere, mégis folyamatosan van munkája, mert megyéjében egyedülálló szolgáltatásokat tud nyújtani. Partnereinél minősítése feltételes, azonban szolgáltatásával és áraival együtt általában meggyőzi őket. A szolgáltatás része volt, hogy a munkadarabokat saját teherautójukkal szállították. Ez a teherautó elromlott, több hónapot kellett várni a pótalkatrészekre. A vállalat egyik partnere ezek után felmondta a szerződéseket, és másik beszállítót keresett. Az árak növekedtek a hosszabb szállítási út miatt, továbbá többször kellett visszaszállítani az alkatrészt hibás teljesítés miatt. Ennek közvetlen költségeit a beszállító viselte de, a késlekedések miatt számos területen veszteség keletkezett. A vállalatnak egy másik vevője felajánlotta, hogy a szállítást megoldja ő. A megoldásból eredő költségei és kiesései elhanyagolhatók voltak a példában említett másik partnerhez képest, és nem az áralku jelentette az igazi előnyöket, hanem a hosszú távú aktív együttműködés kialakulása.

Irodaszerek beszerzése

Egy speciális példa, mivel a beszállító kiváltásáról van szó, ráadásul éppen a vállalat munkatársai váltották ki a beszállítót. Egy közepes méretű vállalatnál az ügyvezető titkárságán lehetett leadni az irodaszerekre vonatkozó igényeket. Az adminisztrátor ezeket összegyűjtötte, egyeztette az igazgatóval, aki utasítást adott a megrendelés megírására, amit elküldtek annak a beszállítójuknak, akit a minőségirányítási rendszerükbe is felvettek és kiváló besorolással rendelkezett. A cél azt volt, hogy az irodaszerekre fordított költségek kontrolláltak maradjanak. Problémák persze előfordultak: csak helyettesítő terméket tudtak beszerezni, egy-egy tételre várni kellett, így vagy minden késve érkezett, vagy több szállítást kellett alkalmazni. Az árra, kommunikációra, különleges igények kezelésére nem volt panasz. A beszállítói értékelések során mindezt mérlegelték, a vezetőség azonban nem látta okát annak, hogy új beszállítót keressen. Felülről nézve nehéz megérteni, hogy valaki piros dossziét szertetett volna, de zöldet kapott, vagy nem a megszokott ceruzájához jutott hozzá. Áttekintve a folyamat minden tényezőjét kiderült, hogy a nemes megtakarítási cél érdekében tett erőfeszítések számos rejtett költséget generáltak. Az adminisztrátor munkaideje, amit az igények begyűjtésével, majd az irodaszerek szétosztásával töltött, az ügyvezetői jóváhagyásra fordított, továbbá a munkavállalók panaszkodására fordított idő és energia mindenki részéről jelentős volt. A papír és a nyomtatófesték beszerzésére megtartották a korábbi beszállítót, a többi irodaszerre pedig (elemzések alapján) keretösszeget határoztak meg, amiről mindenki szabadon rendelkezhetett. Az új rendszer néhány hónap alatt „beállt”, az egyeztetés terhei és a munkavállalói panaszok megszűntek (a legtöbben örültek is az új megoldásnak), a költségekkel pedig ettől kezdve nagyon könnyű volt tervezni.

Alapos, de hatástalan értékelés

Előfordulhat, hogy magát az értékelési rendszert kell újragondolni. Egy vállalat ISO 9001 tanúsításának megszerzéséhez külső tanácsadót bízott meg, aki a beszállítói értékeléshez minősítéses megoldást javasolt. A vállalat új partnerek esetén egyedileg végezte el annak értékelését, majd évente sort kerítettek minden beszállító értékelésére. Az értékelésről feljegyzéseket készítettek stb. A rendszer mégsem működött jól, aminek közvetlen jelei nem voltak, de a csúszások, selejtek és csökkenő fedezeti összeg terültén megmutatkoztak a hatások. A felszínen ezt ellensúlyozta, hogy a beszállítók 90%-a „A – Kiváló” kategóriába esett. Azonban ebbe a kategóriába a tanácsadó által javasoltak alapján mindenki bekerült, aki tanúsított ISO 9001 vagy ISO 14001 rendszerrel rendelkezett. A fentiek alapján belátható, hogy ilyen módon az értékelés eredményei legfeljebb a faliújságra voltak jók, az ügyvezető (aki a fő tulajdonos is volt), meg sem akarta hallani, hogy újra kellene gondolni az eljárás tartalmát, tökéletesen megbízott abban, hogy más is ugyanolyan szemléletben alkalmazza belső folyamataira a szabvány követelményeit. Ráadásul az ISO 9001 felülvizsgálati auditokon mindig kiemelték az értékelés precíz végrehajtását és dokumentálását. Az eredmény ugyanaz volt, mint azon vállalatoknál, akik rutinszerűen, de odafigyelés nélkül végzik el a feladatot („mert az ISO 9001 előírja”): csalóka képpel rendelkeztek beszállítóik potenciáljáról és saját fejlődési lehetőségeikről.