Skip navigation

Beszállítók értékelése

Beszállítók értékelése

A beszállítók kiválasztásának és folyamatos értékelésének lelke az a szempontrendszer, ami alapján a szervezet döntést hoz arról, hogy kivel kíván együtt dolgozni. A szakirodalom és a gyakorlat egyaránt széles példatárát kínálja a figyelembe vehető tényezőknek. A négy leggyakoribb tényezőt foglalja össze az alábbi ábra.

 

 

A beszállítói értékelés fő kritériumai közötti összefüggések (Morauszki, 2011)

 

Egy szélesebb – jól használható – szempontrendszert foglal össze az Electool hírlevele azzal a céllal, hogy a beszállító nem csak a jelenben, hanem a közeljövőben is meg tudjon felelni az elvárásoknak:

 1. A beszállítói piacon eltöltött évek száma,
 2. A folyamatos gyártás vagy szolgáltatás biztosításának képessége,
 3. Minden igényelt termék vagy a teljes megoldás biztosításának a képessége,
 4. Rugalmasság a megrendelések és termékek változtatásában,
 5. Széleskörű termékkatalógus vagy szolgáltatási paletta,
 6. Megfelelő belső szakértők biztosítása, akik képesek megválaszolni a felmerülő kérdéseket,
 7. Referenciák,
 8. Pénzügyi stabilitás,
 9. Árak,
 10. Szállítási határidők,
 11. Üzleti feltételek,
 12. Ügyfélszolgálat.

 

Speciális eset és sajátos szempontokat kíván a klaszterek tagkiválasztása, amikor a beszállítói kapcsolat csak később, közvetetten alakul ki. Az előzőekben bemutatott fő szempontok ilyen helyzetben is érvényesek, azonban nem lehet a háttérben konkrét tartalmat és elvárásokat megjeleníteni, a cél inkább a lehetőségek összegyűjtése (és közvetítése a potenciális partnerek felé). Jelen keretek között csak a stratégiai fontosságú problémára akarom felhívni a figyelmet, a beszállítói értékelés és a lean menedzsment kapcsolatára, mivel ha ezen a területen eltolódnak a hangsúlyok, a technikák helyes alkalmazása sem vezet eredményre.