Skip navigation

A nemzetközi szabványok útmutatása

A nemzetközi szabványok útmutatása

A versenyezetés (bizalomhiány, a beszállító „ellenfél és kockázati tényező”) és az együttműködés (partneri viszony) alapján végigvezethető, hogy milyen feltételekkel és módon lehet utóbbi felé elmozdulni, logisztikai szempontból. Az általános gondolkodás és a minőségirányítás szabványai is erre mutatnak. Egyszerű lenne azt mondani, hogy mindez tökéletesen kompatibilis a lean elveivel is, helyesebb azonban annyit kijelenteni, hogy a jelenlegi lean törekvések ezen az úton kívánják elérni a veszteségek kiküszöbölését.

A minőségirányítás alapelvei között szerepel a kölcsönösen előnyös kapcsolatok a szállítókkal, ami kimondja az érintettek kölcsönös függését, ezért olyan kapcsolat kiépítését szorgalmazza közöttük, ami fokozza mindkét fél értékteremtő képességét. Ennek előnyei között szerepel a rugalmasság javulása, illetve a költségek és erőforrások optimalizálása. Az ISO 9004 szabvány magyarázata alapján az alapelv alkalmazásával – egyebek mellett – lehetőség van a fő szállítók azonosítására és kiválasztására.

Az ISO 9001 szabvány követelményei a széles körű alkalmazás miatt általános kiindulópontot jelentenek. A beszerzési folyamat eredményére vonatkozó előírás a gondoskodás arról, hogy a beszerzett termék megfeleljen a meghatározott beszerzési követelményeknek. A szállítókat azon az alapon kell értékelni és kiválasztani, hogy milyen mértékben képesek a követelményeknek megfelelő terméket szállítani.

Az ISO 9004 szabvány olyan további javaslatokkal él, amelyek már bizonyítottak például a Toyotánál:

  • a partnerek közötti befektetési lehetőség biztosítása, a nyereségek és veszteségek megosztási lehetőségének,
  • egymás fejlődésének elősegítése,
  • a partnerek kapcsolatához kötődő kockázatok figyelembe vétele, azaz a kockázatkezelés hatékony megoldásainak alkalmazása,
  • tanulás a sikerekből és hibákból, továbbá a majdnem megtörtént helyzetekből,
  • a tudás összegyűjtése minden partnertől.

 

Az ISO 9004 szabvány a szervezet érettségi szintjeinek értelmezésénél a magasabb szintekhez elmélyült és aktív kapcsolatot fogalmaz meg:

  • szint: A szállítókat és a partnereket azonosították összhangban a stratégiai igényekkel vagy kockázatokkal. Folyamatok működnek a szállítói és partner kapcsolatok kialakítására és kezelésére.
  • szint: Nyílt kommunikáció folyik a partnerekkel a szükségletekről és a stratégiákról.
  • szint: Adatok bizonyítják, hogy a partnerek részt vesznek és közreműködnek a szervezet sikereiben.