Minőségügyi alapelvek

iDevice ikon Tananyag

Függetlenül attól, hogy ipari tevékenységet folytatunk vagy éppen az oktatásban dolgozunk, a minőség alapgondolata és célja azonos. Kikristályosodott nyolc olyan alapelv, amelyek meghatározzák a minőségi gondolkodást.

Ezeket az alapelveket kell alkalmazni a TQM szerint éppúgy, mint az irányítási szabványok használatánál.

1. Vevőközpontúság: a szervezetek vevőiktől (ügyfeleiktől) függnek, ezért minden szervezetnek meg kell értenie a vevők jelenlegi és jövőbeni szükségleteit, ki kell elégítenie a vevők követelményeit, és arra kell törekednie, hogy felülmúlja a vevők elvárásait.

2. Vezéregyéniségek/vezetés: a vezéregyéniségek, a vezetés határozza meg a szervezet céljait és irányultságát; az ő feladatuk kialakítani és megtartani azt az intern környezetet, amelyben az alkalmazottak teljes mértékben bekapcsolódhatnak a szervezet céljainak teljesítésébe.

3. A dolgozók bevonása: a dolgozók jelentik a szervezet alapját minden szinten, az ő teljes körű bevonásuk teszi lehetővé, hogy képességeiket a szervezet szolgálatában és javára hasznosítsák.

4. Folyamatközpontúság: a kívánt eredmény leghatékonyabban akkor érhető el, ha a tevékenységeket és a velük összefüggő forrásokat folyamatként irányítják.

5. Rendszerszemlélet az irányításban: az egymással kölcsönösen összefüggő folyamatok rendszerként történő identifikációja, felfogása és irányítása hozzájárul a szervezet hatékonyságának emeléséhez céljai elérése során.

6. Folyamatos fejlesztés: minden szervezet állandó jellegű célkitűzése kell hogy legyen a teljesítményének folyamatos javítása, fejlesztése.

7. Tényekkel alátámasztott döntések: hatékony döntések mindig az adatok és információk elemzése alapján születnek.

8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a szállítókkal: a szervezet és szállítói kölcsönösen függnek egymástól, így a köztük kialakított kölcsönösen előnyös kapcsolat mindkettőjük értékteremtő képességét megsokszorozza.