Rossz minőség hatása a működésre

iDevice ikon Tananyag

 

Rossz minőség hatása

A szervezet gazdaságosságára közvetlenül két tényezőn hat a rossz minőség:

  • csökken az árbevétel, hiszen a piac más termékek, szolgáltatások felé fordul, melyek jobban képesek kielégíteni igényeiket (kisebb értékesítési volumen). Hasonló módon alacsonyabb az árbevétel, ha adott mennyiségünket csak csökkentett áron tudjuk piacra vinni.
  • növekednek költségeink ráfordításaink. Ebben a növekedésben jelentős szerepe van a visszahozott, reklamált áruk cseréjének, javításának, továbbá a belső selejtképződésnek.

A rossz minőség látványos megnyilvánulása a csökkenő nyereség, ami három egymást gerjesztő problémacsoporthoz vezet el:

  • fejlődőképesség csökkenése;
  • szociális klíma megromlása;
  • működési biztonság csökkenése.

 

A fejlődés, fejlesztés többletáldozatokat követel meg, melyek jelentős része pénzügyi kiadásként is megjelenik. Az igények felmérése, új, modernebb berendezések beszerzése, az emberek képzése és ösztönzése egyre nehezebben oldható meg, ha csökken a mögöttes finanszírozási forrás. A nyereség elmaradása ráadásul a vezetés figyelmét gyakran tűzoltó magatartásformák felé irányítja. Hosszú távon a fejlődés hiánya piacvesztést eredményez, ami tovagyűrűzve tovább rontja nyereségességet.

A problémák viszonylag hamar megmutatkoznak a szociális klímában. A dolgozók motiváltsága csökkeni fog, ha azt látják, hogy minden erőfeszítésük ellenére folyamatosan kifogások, reklamációk jelennek meg. A vezetés gyakran a dolgozókban látja a problémák okát, majd idővel a dolgozók egymás között is a felelőst (bűnbakot) kezdik keresni, mentve saját pozíciójukat. A megromló szociális viszonyok visszafogják a teljesítményt, rontják a munkafegyelmet, ezeken át pedig a kimeneti minőséget. A tovagyűrűző hatás itt is megfigyelhető.

A működés biztonságának csökkenése általában csak az utolsó pillanatokban kerül a figyelem középpontjába. A technikai lemaradás vagy az emberi viselkedés miatti határidő-csúszások vásárlók elvesztéséhez vezetnek, ami a későbbiekben munkahelyek leépítéséhez vezet. Már ennek a gondolata is negatív hatással van a munkahelyi légkörre.