V. Auditálás

iDevice ikon Célok

A tananyagok célja, hogy megismertesse az olvasót az auditok fogalmi rendszerével, folyamatával és dokumentálásának követelményeivel. A tárgyalás középpontjában a jegyzetnek megfelelően a minőségirányítási rendszer auditálása áll, a fogalmi rendszer azonban ettől tágabban használatos.

Kitérünk a minőségirányítási rendszer tanúsítási (rendszerépítési) folyamatának vázlatos áttekintésére is abból a szempontból, hogy abban az auditnak hol és milyen szerepe van.

 

Reményeink szerint ezen alapismeretek segítségével nem csak a jövő auditorai, hanem a vállalati gyakorlatban az auditokat „elszenvedők" is megérthetik a folyamat szerepét a működés fejlesztésében.