Minőséggel kapcsolatos vállalati tevékenységek

iDevice ikon Tananyag

A minőséggel kapcsolatos vállalti tevékenységek - leegyszerűsítve - három fő fogalom köré csoportosulnak:

  • Minőség-ellenőrzés (quality inspection): Valamely termék vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése, vizsgálata és az eredmény összehasonlítása az előírt követelményekkel az előírásoknak való megfelelőség meghatározása céljából.
  • Minőségbiztosítás (quality assurance): Mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék vagy a szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket kielégítse.
  • Minőségirányítás (quality management): Az általános vezetési tevékenységnek az a része, amely a minőségpolitikát meghatározza és megvalósítja.

 

A minőség-ellenőrzés lehet:

  • végtermék ellenőrzése,
  • gyártásközi ellenőrzés, vagy
  • gyártás feltételeinek ellenőrzése.

Lényegében utólagos dologról van szó, a követelmények teljesítésének visszaellenőrzése méréssel vagy akár csak szemrevételezéssel. A végtermék ellenőrzése az utolsó kaput jelenti a vevő előtt, ahol még felfedezhetjük a hibákat (tekintsük át a minőségköltségek között a külső és belső hiba fogalmát!). Gyártásközi ellenőrzéssel ezek a védelmi pontok előbbre tolhatók, de akkor is az elvégzett munka ellenőrzéséről van szó. A bemenő feltételek (alapanyagok ellenőrzése, de ilyen például a gépkocsivezetők szondáztatása is műszak előtt) ellenőrzése a saját szempontunkból még a gyártás megkezdése előtt történik, a lényegen azonban ez nem változtat. Ha hibás az alapanyag és kiszűrjük, akkor nem költünk rá többet (nem kezdjük el megmunkálni), de önmagában ez még nem akadályozza meg, hogy a hiba ne forduljon elő többé!

 

A minőségbiztosítás lényege, hogy a működés (gyártás, termelés) feltételei megfelelően rendelkezésre álljanak. A minőségbiztosítás feladata, hogy jó alapanyag és megbízható beszállítók, megfelelő szerszám, munkautasítások és emberi erőforrások álljanak rendelkezésre. A minőségbiztosítás stratégiai és operatív, szervezési és végrehajtási feladatokat egyaránt felölel.

 

A minőségirányítás átfogó minőségpolitika köré építve (lásd az ISO 9001-gyel foglalkozó tananyagokat), a vállalatra kiterjedően kezelje a minőség kérdését.

 


iDevice ikon Előismeret
A bemutatás nem teljes körű, csupán a tananyagok mondanivalójához illeszekdő alapismereteket vonultatja fel!