Irodalmak

[1]          Molnár Pál: Az Európai minőség jövőképe felé. Minőség és Megbízhatóság. I. rész 2000/3. 116-124 p. II. rész 2000/4. 183-191

[2]          A. R. Tenner - I. J. De Toro: Teljes körű minőségmenedzsment. Műszaki Kiadó, Budapest, 1997.

[3]          Perry L. Johnson: ISO 9000. Panem-McGraw-Hill, Budpaest, 1996.

[4]          Balogh Albert: Az új ISO 9000-es és ISO 9004-es szabvány szemlélete.          Minőség és Megbízhatóság, 2000/3. 124-136 p. MSZ EN ISO 9000:2000. MSZ EN ISO 9001:2001. MSZ EN ISO 9004:2001.

[5]          Tito Conti: ISO 9000 and the TQM models trends. 43st  Congress of WOQ Madrid 1999.

[6]          Tar József: Az új ISO 9004-es és a minőségügyi modellek. Minőség és Megbízhatóság 2000/4. 195-205 p.

[7]          Földesi Tamás: Megjelent az ISO 9000:2000-es sorozat. Minőség és Megbízhatóság 2001/1. 21-29. p. Magyar Nemzeti Minőségi Díj pályázati felhívás 1998.

[8]          Szintay István - Veresné Somosi Mariann: Integrált vezetési modell - Önfejlesztés, Tudásmenedzselés (egy PILOT program tapasztalatai). Tudásalapú társadalom, Tudásteremtés - Tudástranszfer Értékrendváltás II. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Miskolc, 2001. II. kötet 466-495.

[9]          Kaplan, R. S. - Norton, D. P.: The Balanced Scorecard: Translating. Strategy into Action. Harvard Business School Press 1996.

[10]      Lengyel Csaba: A Balanced Scorecard, a kiválósági modell és a minőségirányítási szabvány. Minőség és Megbízhatóság I-II. rész, 2000/1. 23-29 p. 2000/2 87-93 p.

[11]      Klimkó Gábor: A tudásmenedzsment megközelítési módja. Vezetéstudomány 2001. 04. szám

[12]      Kósi Kálmán et al: Környezetvédelmi kiskönyvtár 5. - Auditálás, menedzsment rendszerek. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997

[13]      Juhász Csaba - Koczor Tamás: Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottai számára. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 2002

[14]      Rothery, Brian: ISO 14000 és ISO 9000. Budapest, Panem-McGraw-Hill, 1997

[15]      Csutora Mária - Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. Budapest, KJK-Kerszöv, 2004

[16]      Kőmives József et al: Környezeti állapotfelmérés és menedzsment rendszer kialakítása. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 1999

[17]      Magyar Gyula: Irányítási rendszerek integrálása. Magyar Minőség, 2005/8-9

[18]      MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek

[19]      Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 03. 19-i 761/2001/EK Rendelete szervezeteknek a Közösség Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételének lehetőségéről

[20]      Gutassy Attila: Menedzsmentrendszerek auditálása. Budapest, TÜV Rheiland InterCert, 2003

[21]      Culley, William C.: Environmental and Quality Systems Integration. Lewis Publishers, 1998

[22]      Gyetvai Gábor: ISO 9000:2000 menedzser szemmel. Budapest, QualiConsult Bt, 2001)Gyetvai Gábor ISO 9000 auditor szemmel. Budapest, QualiConsult Bt, 1998

[23]      Parányi György: Minőséget-gazdaságosan. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2000

[24]      Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. Budapest, TÜV Rheiland InterCert, 2002

[25]      ISO 19011 szabvány

[26]      ISO 9000:2000 szabványsorozat