A TQM szervezete

iDevice ikon Tananyag

A TQM tulajdonképpen a japán minőségi körök mozgalmából fejlődött ki, amely a dolgozók öntevékeny csoportja volt, akik munkaidejük után leültek, és megbeszélték a termelés hatékonyságának, a termékminőség problémáit. Közös erővel dolgoztak a problémák javításán. Amikor a mozgalom nyújtotta lehetőségeket a japán sikeren felbuzdulva Amerikában és Európában is alkalmazni próbálták, elmaradtak a várt eredmények. A magyarázat az eltérő kulturális háttérben rejlik. A mai gyakorlatban az intézményesítés már jelentős.

A TQM bevezetése és folyamatos működtetése team-szervezet keretében képzelhető el. A szervezeti sajátosságoknak megfelelően elképzelhető, hogy ettől részletesebb, vagy éppen karcsúbb infrastruktúrával fog működni, így a leírtak egy általános, testre szabható megoldásnak tekinthető.

 

TQM szervezete

 

A minőségtanács a TQM bevezetésének motorja. Felső vezetőkből és szakértőkből álló szervezeti egység, csoport, melynek feladata a minőség kérdését stratégiai szinten kezelni. Ők döntenek a TQM bevezetéséről, annak erőforrásbeli és időbeli kérdéseiről. Fontos megjegyezni, hogy a minőségtanács feladata nem a konkrét, operatív problémák megoldása, hanem a keretek kijelölése és biztosítása. Funkciói:

 • stratégiai irányok, kulcsfolyamatok meghatározása,
 • célkitűzések az egyes területekre vonatkozóan,
 • célkitűzések felülvizsgálata,
 • TQM bevezetése.

 

A minőségtanács feladatai közé tartozik az alapvető rendezőelvek megfogalmazása, az ellátandó feladatok rendszerének kijelölése, a folyamatosság és a nyilvánosság biztosítása. Teendői részletesen:

 • a küldetés megfogalmazása,
 • a célok megfogalmazása,
 • minőségpolitikai alapelv-nyilatkozat,
 • a siker kritériumainak megállapítása,
 • témák rendszerezése,
 • teendők meghatározása,
 • többlépcsős oktatás,
 • felelősség a témák megoldásáért,
 • a haladással szembeni akadályok elhárítása,
 • a folyamatos nyilvánosság biztosítása.

 

A folyamat-minőség teamek a működés egy-egy fontosabb részterületén, nagyobb egységén végigvinni a TQM megvalósítását. Fontos, hogy ezek a teamek ne a funkcionális felépítéshez kötődjenek, hanem a valós termelési-kiszolgálási folyamatok mentén ragadják meg a szervezeti teljesítményt. Velük biztosítható az átjárhatóság a szervezeti egységek teremtette korlátokon át. Feladataik:

 • részfolyamatok kijelölése a minőségfejlesztő team-ek számára,
 • projektek kereteinek meghatározása,
 • minőségfejlesztő team-ek tagjainak és vezetőinek kijelölése,
 • minőségfejlesztő team-ek munkájának értékelése.

 

Az egyes részfolyamatok javítását, hatékonyságának fokozását a minőségfejlesztő teamek (projektek) végzik el. Ennek tagja a folyamatgazda, azaz az a személy, aki felelős a folyamatok megfelelő színvonalú lebonyolításáért, valamint a folyamatot alkotó egyes tevékenységek felelősei. A csoport feladata:

 • meghatározni folyamatuk területét és részleteit, vevőit és szállítóit, a végeredményt és a végrehajtási követelményeket,
 • folyamatosan keresni, hogy azonosítsák, végrehajtsák a javítást a folyamatban,
 • tervezni, irányítani és megfigyelni a javításokat a folyamatokon belül,
 • folyamatosan keresni, hogy a vevőkkel és szállítókkal összefüggő közös érintkezési felületeket javítsák.

 

A minőségfejlesztő munkacsoportok tagjai egy adott probléma megoldásában érintett és kompetens személyek. Feladatai:

 • meghatározni a funkció területét és részleteit, vevőit és szállítóit, a végeredményt és a végrehajtási követelményeket, lebontva a funkción belül az egyedi tevékenységekre,
 • folyamatosan keresni, hogy azonosítsák, végrehajtsák a funkción belüli javítási lehetőségeket,
 • tervezni, irányítani és megfigyelni a javításokat a funkción belül.