A TQM modellje

iDevice ikon Tananyag

TQM Tenner-deToro modellje

 

 

A TQM alapvető célkitűzése a folyamatos javítás. Ennek három területe (elve) a vevők középpontba helyezése, a folyamatok javítása és a teljes elkötelezettség biztosítása, melyek tartalmát fent már tárgyaltuk. Mindhárom területre együtt koncentrálva lehet csak elérni a folyamatos javítás célját

A folyamatosság azt jelenti, hogy a TQM nem lehet rövid hatótávú, kampányszerű eszköz a vezetés kezébe, mely akár be is fejezhető, ha a kitűzött célokat elérte. A vevői (piaci) igények folyamatos fejlődése, átalakulása változásokat, adaptációt követel meg szervezetünktől, így az alapvető cél teljes mértékben sohasem valósítható meg.

A jelenlegi gyakorlatból, mint minimális követelményrendszerből kell kiindulni, és az új lehetőségeket keresni.

 


iDevice ikon Tananyag

Kiegészítő elemek 

A kiegészítő elemek között jelennek meg a vezető szerep, az oktatás-képzés, a támogató struktúrák, a kommunikáció, a jutalmazás-elismerés és a mérés.
 
Vezető szerep: a vezetés kiemelkedő szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egyrészt erőforrás-biztosító joguk van, másrészt azonban - nem kevésbé fontos tényezőként - a vezetés példaként szerepel a dolgozók előtt. Ha a dolgozók azt látják, hogy vezetőik a gyakorlatban alkalmazzák a TQM filozófiáját és eszközeit, az már önmagában is ösztönzőleg hat. A vezetőknek nyitottnak kell lenniük az újdonságok befogadására éppúgy, mint beosztottaik problémáinak, kérdéseinek kezelésére. A TQM bevezetése és működése során szószóló és tanár szerepeket is be kell tölteniük.

Oktatás és képzés: A példamutatás mellett a többé-kevésbé formális képzések szerepe sem elhanyagolható. A szervezet tagjaival meg kell ismertetni:

  • a szervezet célkitűzéseit, elképzeléseit, továbbá
  • a TQM lényegét, fogalmait,
  • saját helyüket, szerepüket a minőséggel való működésben,
  • az alkalmazandó eszközöket és használatuk módját.

Támogató struktúrák: Azon szervezeti koordinációs megoldások összessége, melyek elősegítik a TQM intézményesülését. Ide tartoznak a külső tanácsadók, a csoportmunkák, team-ek működtetése, különböző bizottságok, minőségi körök.

Kommunikáció: A változásokat, eszközök bevezetését, továbbá az elért eredményeket folyamatosan kommunikálnia kell a vezetésnek a dolgozók és külső érintettek felé is. Ez történhet személyesen vagy csoportosan, élőszóban, belső újságon keresztül, vagy a külső sajtóban egyaránt. A kommunikáció fontos támasza a felső vezetésnek a teljes elkötelezettség fenntartásához.

Jutalmazás és elismerés: Az egyének és csoportok teljesítményének elismerése, erkölcsi és anyagi jutalmazása a folyamatosság biztosításához elengedhetetlen. Ha kiváló teljesítmények elismerését elmulasztják, nem kapnak a személyek pozitív visszajelzéseket, akkor úgy érezhetik, hogy feleslegesen vagy rosszul dolgoztak.

Mérés: A folyamatos javítás eszközeinek, stratégiáinak kidolgozása elképzelhetetlen a nélkül, hogy feltárják a szervezetek a kiindulási- és a célállapot teljesítményét, eredményeit. Az eredmények ismerete jelenti ugyanakkor a prezentációk alapját is. A mérés folyamatosságának biztosításához ki kell dolgozni a szükséges mérési módszereket, eljárásokat, biztosítani a mérés eszközeit (legyenek akár kérdőívek vagy mérőberendezések), valamint az időbeli, emberi és pénzügyi infrastruktúrát.