Dr. Kunos István

egyetemi docens

Könyv, könyv-fejezet, tankönyv, tanulmány

 1. A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése – a humánetológia tükrében. PhD értekezés. Miskolc. 2003. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 231 p.
 2. Pozitív pszichológia a vezetésfejlesztésben. In: „Vezetési ismeretek II.” Tanulmányok a Vezetéstudományi Intézet munkatársaitól. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. II. köt. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolc. 2009. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 86-99. p. ISBN 978-963-661-886-5; ISBN 978-963-661-888-9
 3. Személyiségfejlesztés. [Közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc. 2009. Miskolci Egyetemi Kiadó. 212 p ISBN978-963-661-862-9
 4. Vaslady. In: 77 tanulságos történet vezetőkről coachoktól és tanácsadóktól. Szerk.: Komócsin Laura. Bp. Manager Kiadó. 2010. 237 p. 117-118. p. ISBN  978-963-9912-19-9
 5. A saját coaching koncepcióm bemutatása, különös tekintettel az executive coachingra. Business Coach kvalifikációs szakdolgozat. Bp. 2010. Business Coach Akadémia. 12 p.
 6. Personality Development. Miskolc. 2011. Miskolci Egyetem Kiadó. 207 p. ISBN 978-963-661-952-7
 7. A coaching gyakorlati haszna. 77-87. p. In: Tudáshálózat és klaszterépítés. Az Észak-Magyarországi Régió tudásközpontjainak a regionális gazdaságfejlesztéshez és klaszterépítéshez kapcsolódó kutatási eredményei és hasznosítható tapasztalatai. Szerk.: Nyiry Attila. Miskolc. 2011. Norria. 283 p. Önbizalom-növelés. In: Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek II. Szerk.: Komócsin Laura. Bp.  Manager Kiadó. 2011. 45-63. p. ISBN 978-963-991-225-0
 8. Coaching a magyar HRM-ben. In: POÓR József, KAROLINY Mártonné, BERDE Csaba, TAKÁCS Sándor (szerk.) Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Complex Kiadó, 2012. pp. 266-277. (ISBN:978 963 295 083 9)

Folyóiratcikk, periodika

 1. A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése - A humánetológia tükrében - In: „Technológia és gazdaság felsőfokon” [online folyóirat], 2004. február18.
 2. A vezetéstudomány forradalmian új, viselkedés-alapú megközelítése. In: BOKIK Kamarai Hírlevél 2004. 5. sz. 18. p.
 3. A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése - a humánetológia tükrében -  In: Vezetéstudomány, 2005. 4. sz.
 4. „Behavioural Approach of Management Science - from the original idea to the conclusions -”In: Business Studies.University of Miskolc, Vol. 3, Number 1, 2005. június. 67-74. p.
 5. A rangsor, dominancia és szabálykövetés evolúciós vizsgálatának vezetéstudományi hozadéka. In: Marketing Menedzsment, 2006. 5-6. sz.
 6. Munkahelyi agressziókategóriák vizsgálata vezetéstudományi nézőpontból. In: Marketing   Menedzsment, 2007. 2. sz. 36-41. p.
 7. A különféle emberi kontaktusformák fejlődéstörténeti háttere. És mennyiben segíthet ez egy vezetőt? In: Marketing  Menedzsment, 2007. 4-5. sz.
 8. Vezetőnek születni kell? Vezetői személyiségjellemzők vizsgálata TCI-kérdőív segítségével. Társsz.: Lakatos O.  In: Vezetéstudomány, 2008. 1. sz. 37-42. p.
 9. Pozitív pszichológia a vezetésfejlesztésben. In: GVV Gazdálkodás Verseny Vezetés, [sn. évf.] 2009. 1. sz. 76-86. p.
 10. Vezetői személyiségvonások összehasonlító vizsgálata a hazai coaching gyakorlat és coach képzés fejlesztése érdekében. Írta: --.  – Komócsin Laura. In: Humánpolitikai Szemle, 21. évf. 2010. január. 34-52. p. ISSN: 0865-7009
 11. Coaching Related Findings of a Comparative Personality Survey. Írta: --. – Komócsin, Laura. In: European Integration Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 8. Nu. 1. 2010. 81-106. p.
 12. Coaching a minőségért. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 46-52. p. HU ISSN 1789-5510
 13. Az executive coaching fejlesztési lehetőségei. GÉP  LXIII:(6) pp. 7-10. (2012)
 14. Minőség, boldogság és coaching. Magyar Minőség XXI:(11) pp. 15-19. (2012)

Tudományos konferenciák, konferencia kiadványok

 1. Az összehasonlító viselkedéstudomány módszertanának helye és szerepe napjaink kutatási módszerei között. „Doktoranduszok Fóruma.” Miskolci Egyetem. 2000. október 30.
 2. ”Management Science in the Mirror of Human Ethology - Fields of Research” „microCad Nemzetközi Tudományos Konferencia.” Miskolci Egyetem. 2001. márc. 1-2.
 3. Az összehasonlító viselkedéstudomány módszertanának helye és szerepe napjaink kutatási módszerei között. [Poszterkiállítás.] „Tudomány Napi Párbeszéd.  Oktatási Minisztérium, 2000. november 6.
 4. ”Management Science in the Mirror of Human Ethology - Conception of Research.”[Poszterkiállítás.] „Ph.D. Hallgatók III. Nemzetközi Konferenciája.”Miskolci Egyetem, 2001. aug. 13-19.
 5. Vezetéstudomány a humánetológia tükrében - Ösztönfolyamatok modellezése a viselkedéskutatásban. „Doktoranduszok Fóruma.” Miskolci Egyetem.2001. november 6.
 6. Vezetéstudomány a humánetológia tükrében - Fajspecifikus, öröklött emberi viselkedésjegyek. „microCad Nemzetközi Tudományos Konferencia.” Miskolci Egyetem.2002. márc. 7-8.
 7. A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése - A humánetológia tükrében. „I. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencia.” Magyar Tudományos Akadémia. 2002. március 22-24.
 8. Humánetológia és menedzsment. „KFKI Cégcsoport Vezetői Konferencia.” Balatonkenese. 2002. május 4.
 9. Vezetéstudomány a humánetológia, illetve az evolúciós pszichológia tükrében - Kötődési kapcsolatok. „Doktoranduszok Fóruma.” Miskolci Egyetem. 2002. november 6.
 10. Vezetéstudomány a humánetológia, illetve az evolúciós pszichológia tükrében - Csoportszerkezet. „microCad 2003 Nemzetközi Tudományos Konferencia.” Miskolci Egyetem. 2003. március 6-7.
 11. A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése - Koncepció és gyakorlat. „IV. Nemzetközi (Jubileumi) Konferencia, Tudásalapú társadalom, Tudásteremtés-Tudástranszfer, Értékrendváltás.” Miskolc-Lillafüred.2003. május 26-27.
 12. A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése - Szinkronizáció. „II. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencia.” Miskolc-Lillafüred. 2003. május 26-28.
 13. ”Behavioural Approach of Management Science”. „A Harkovi és a Miskolci Egyetem kooperációjának 40 éves jubileumára.” Research and Education. 2004. május 21.
 14. Az empátia és az érzelmi intelligencia vezetéspszichológiában betöltött szerepe. „Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar. V. Nemzetközi Konferencia.” Miskolc-Lillafüred. 2005. május 11-12.
 15.  A vezetéstudomány újszerű, evolúciós szemléletű megközelítése - egy természet- és egy társadalomtudományos diszciplína szimbiózisa - „MTA Miskolci Területi Bizottsága Közgazdaságtudományi Szakbizottsága.” 2005. január 19.
 16. ”Role of Personality in the Management Science”. University of Caen. Franciaország.  2006. május 9.
 17. Szervezetek kockázatvállalása. „Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlés.” ELTE. Budapest. 2006. május 25-27.
 18. A pozitív pszichológia és a vezetéslélektan kapcsolata. „Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar. VI. Nemzetközi Konferencia.” Miskolc-Lillafüred. 2007. október 10-11.
 19. Positive Psychology in Management Science. „4-th European Conference on Positive Psychology.” Opatija, Croatia, 2008. 07. 01-04.
 20. A vezetéspszichológia pozitív lélektanra épülő adaptációs modellje. „Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben” Konferencia. Debrecen. 2008. október 2-3.
 21. 11 + 5 paraméteres vezetői személyiségkutatás. Coaching-orientált vezetői személyiségvizsgálat a hazai gyakorlatban.             Magyarországi Coaching Konferencia. Bp. 2009. szeptember 30.
 22. Coaching a hazai gyakorlatban. „IX. Regionális Tanácsadási Konferencia.”  Miskolc, 2010. november 4. 1-10. p.
 23. Magyar coaching körkép. “Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás.”  VIII. Nemzetközi Konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2011. május 19-20. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 1-12. p. ISBN 978-963-661-951-0 CD
 24. A coching, mint személyre szabható fejlesztő megoldás. Előadás az "Egyénre szabott tudásmenedzsment szolgáltatások - intézményesítetté váló tudásmenedzsment megoldások" c. a "Hidak és járható utak a tudomány és a gyakorlat között" c. konferencia keretén belül, Előadás időpontja: 2012 április 4., Rendező szerv: Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottság  (2012)

Szakértői munkák, pályázati anyagok

 1. Esettanulmánygyűjtemény a Magyar Rendőrség integrált vezetési modelljéhez. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Szerk.: Veresné Somosi M. Írta: Szintay I., Veresné Somosi M., --, Lates Viktor. Miskolc, 2001.
 2. „Minőségirányítás, rendőrségi kiválósági modell.” 1. Problémafeltáró és a stratégiai célrendszert meghatározó teammunka. (Szakértői részjelentés.) Társsz.: Szintay I., Veresné Somosi M., Lates V., Somogyi M. Miskolc, 2002. január
 3. „Minőségirányítás, rendőrségi kiválósági modell.” 3. A Magyar Rendőrség kultúraváltása egyes elemeinek vizsgálata, valamint a rendőrségi kiválósági modell (RKM) szerinti önértékelés továbbfejlesztése. (Szekértői részjelentés.) Társsz.: Szintay I., Veresné Somosi M., Lates V., Somogyi M. Miskolc. 2002. május
 4. Üzleti terv, esettanulmányok elemzése. Társsz.:  Hogya O. In: „Gyémántok csiszolása – képzés – vállalkozás.” PHARE HU 0105-03-01-0028. Miskolc. 2004. Gazdaságtudományi Kar.
 5. Üzleti terv készítése. In: „Gyémántok csiszolása – képzés – vállalkozás.” PHARE HU 0105-03-01-0028. Miskolc. 2004. ME Gazdaságtudományi Kar.
 6. A coaching szerepe a klaszterek irányításában. „Klaszteresedés és innováció” projektzáró konferencia. Miskolc, 2011. május 24.
 7. Coaching a fejlődésért. Generali-Providencia Zrt. Vezetői Konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2011. szeptember 5. p:-.
hu