Innováció és Technológia Menedzsment Intézeti Tanszék

Tanszék: A/4. épület III. em.,

Telefon: 46/563-442

Telefax: 46/563-441

E-mail: szvszad_at_mail.uni-miskolc.hu

Intézeti tanszékvezető: Dr. Szakály Dezső

Az innovációs folyamat mikrogazdasági feltételeinek vizsgálata. A folyamat szereplői viselkedését meghatározó tényezők elemzése.

Az innovációs stratégiák megtervezése és a megvalósítás fő összefüggéseinek értékelése.

A technológia transzferálása folyamatának vizsgálata. A diffúziós jelenség tartalma és hatásmechanizmusa. Transzfer mechanizmusok és azok alkalmazásának feltételei.

A nemzetközi vállalatok transzfer akcióinak sajátosságai.

A K+F folyamata, vállalati / intézményi tevékenységstruktúrája. A K+F tervezés és irányítás specifikus módszertanai. A K+F szervezeti formái és sajátos működtetési feltételei.

Környezeti és technológiai hatáselemzés. A hatáselemzés döntési folyamatai és a szereplői, együttműködési módjai, illetve kényszerei. A hatáselemzés módszertana.

A csoportmunka, mint tanulási folyamat. A csoportmunka folyamata, a csoportfejlődés szakaszai. A team-építés módszertana. Tanulási stratégiák.

A tudás átalakítás mechanizmusai. tudásalapú együttműködési modellek.

A folyamatirányítás informatikai háttere. Rendszertervezés és -szervezés. Számítógépes vállalatirányítási rendszerek.

A problémamegoldás logikai fázisai. A problémamegoldás módszertani támogatása.

Minőségbiztosítási rendszerek. Az ISO-szabványsorozat. A környezettudatos vállalatirányítás. A minőség- és környezet auditálás folyamatai, szabványelőírásai. A minőségbiztosítási rendszerek továbbfejlesztése (TQM, BPR). A minőség tervezés és minőség felügyelet módszerei.

hu