Vezetéstudományi Intézet

 

Intézet helye: A/4. épület III. em.,

Telefon: 46/563-442

Telefax: 46/563-441

E-mail: szvvsm_at_mail.uni-miskolc.hu

Intézetigazgató: Veresné dr. Somosi Mariann

Szakterület

Vezetéselmélet, Vezetésmódszertan, Termelés menedzsment, Innovációs menedzsment, Szervezetfejlesztés, Szervezeti magatartás, Minőség menedzsment, Ergonómia, Alkalmazott döntéstámogatás, Controlling, Szervezéstan, Corporate Governance, Stratégiai menedzsment, Szinergia menedzsment

A VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET RÖVID TÖRTÉNETE

Az intézet jogelődje a Gépészmérnöki Karon működő Ipargazdaságtani Tanszék volt. Ez az oktatási egység 1952-től kezdetben tanszékcsoport, majd önálló tanszékként mindhárom műszaki karon üzemgazdaságtani, ipargazdaságtani, szervezéstani ismeretek oktatását végezte. 1957-ben indult meg a gazdaságmérnöki képzés, kezdetben a műszaki karok szakmai struktúrájára épülve, később az alapdiploma tekintetében már szélesebb felvételi lehetőséget biztosító módon egyetlen általános másoddiplomás szakként működve.

A tanszéket 1988-ig dr. Susánszky János professzor vezette, az Ő kiemelkedő szakmai elismerésének egyik jelentős eredménye volt az 1974-ben, a Gépészmérnöki Karon beindított Termelési Rendszer Szak, amellyel megteremtődött a nappali szervező mérnökképzés, s amely a moduláris képzési rendben fő- és mellékmodulok formájában jelenleg is létezik.

Susánszky professzor iskolateremtő munkájának eredményeként a tanszék a hazai szervezési, vezetési ismeretek elismert oktató-kutató műhelyévé vált, s erre a bázisra épülve indulhatott meg 1987-től a Miskolci Egyetemen a közgazdászképzés. 1989-től a Gazdaságtudományi Kar létrejöttével megszűnik az Ipargazdaságtani Tanszék, oktatási feladatait a Szervezési és Vezetési - Szintay István professzor irányításával -, illetve a Vállalatgazdaságtani Tanszék veszi át. A Gépészmérnöki Karon szakvezetői feladatokat a Szervezési és Vezetési Tanszék folytatja. A tanszék oktatás-fejlesztési akciói közül ki kell emelni, a posztgraduális mérnök-menedzser képzést (1990), illetve a Gépészmérnöki Kar új nappali szakaként a műszaki-menedzser képzés (1997) megindítását.

2000-ben megalakul a Vezetéstudományi Intézet a

- Vezetési-, (tanszékvezető: dr. Szintay István egyetemi tanár),

- Szervezeti Magatartás-, (tanszékvezető: Veresné dr. Somosi Mariann egyetemi docens),

- Innováció és Technológia Menedzsment Tanszékkel (tanszékvezető: Dr. Szakály Dezső egyetemi docens).

A Vezetéstudományi Intézet irányításával három karon folyik általános menedzsment és menedzseri, illetve szervezés és szervezetelméleti ismeretek oktatása.

Az intézeti kutatások középpontjában a változás menedzsment, illetve a team munka, szervezetfejlesztés, lean menedzsment, virtuális vállalat témakörök állnak.

Az intézet változatlanul jelentős szakértői és consulting tevékenységet folytat elsősorban nagy vállalkozások és multinacionális cégek felkérésére.

Intézetünk filozófiája:

- az oktatás-kutatás-gyakorlat egysége,

- az elméleti háttér kiemelt fontossága,

- kapcsolat kialakítása ipari, gazdálkodási cégekkel, az oktatásba történő bevonásuk,

- tananyag tökéletesítése, az új eredmények, tapasztalatok beépítése,

- minőségi oktatás, igényes számonkérés,

- tehetséges hallgatók felkutatása, támogatása,

- napi megmérettetés.

hu