Dr. Szakály Dezső

tanszékvezető, egyetemi docens

Könyv, könyvfejezet, tankönyv, tanulmány

 1. Kötélpályarendszer teljesítményvizsgálata. Miskolc. Ipargazdaságtani Tanszék. 1977. Borsod. M. Ny. 9 p.
 2. Szimulációs modellek alkalmazhatóságának vizsgálata a termelés tervezésében és szervezésében. Gazdasági mérnöki diplomaterv. Miskolc. 1978. Nehézipari Műszaki Egyetem.
 3. Szimulációs eljárások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a termelési folyamatok modellezésében. Egyetemi doktori értekezés. Bp. 1980. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem.
 4. Munkamódszer elemzés film- és fototechnikai módszerekkel. Oktatási segédlet. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1981.
 5. Elemi időállandós módszerek. MTM /3M/. Oktatási segédlet. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1981.
 6. Pályaalkalmassági vizsgálatok. Oktatási segédlet. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1981.
 7. A munkaterhelés hatásai. Az elfáradás. Oktatási segédlet. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1981.
 8. Sztochasztikus szimuláció alkalmazása gyártási rendszerek racionalizálására. Társsz.: Szintay I. [Tartalmi ismertetés.] In: A Szocialista Vállalat Országos Távlati Kutatási Főirány Közleményei. 9. köt. Közread. a Szocialista Vállalat Orsz. Távl. Tudományos Kutatási Főirány Koordináló Tanács Titkársága. Bp. 1981. január. 77-78. p.
 9. Esettanulmány a döntési és információs rendszerek szervezésének módszertanából. Bp. 1982. Kohó- és Gépipari Továbbképző és Módszertani Intézet.
 10. Szervezésmódszertan. Egyetemi jegyzet. Írta: Susánszky J. Szerk.: Kocziszky Gy., --. Bp. 1982. Tankönyvkiadó.
 11. Esettanulmány a csoportmunkák szervezésmódszertanából. /RACIOTEAM CORAPP/. Bp. 1983. Kohó- és Gépipari Továbbképző és Módszertani Intézet.
 12. A CORAPP módszer. Gyártási költségcsökkentő racionalizálási program. Bp. 1983. Kohó- és Gépipari Továbbképző és Módszertani Intézet.
 13. Értékelemzés. Oktatási segédlet. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1983.
 14. Modellrendszer a vállalati műszaki fejlesztés racionalizálására. Kandidátusi értekezés. Budapest. 1988.
 15. Gyártási költségcsökkentő racionalizálási program kidolgozás. CORAPP-módszer. /Korszerű szervezési módszerek sorozat./ Társsz.: Szintay I. Bp. 1984. System szervezési Vállalat. ISBN 9630233509, 9789630233507
 16. Szervezéstan gyakorlatok. I. Módszertani összefoglaló. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1988.
 17. Szervezéstan gyakorlatok II. Módszertani összefoglaló. Társsz.: Veresné Somosi M. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc. 1989.
 18. Időtanulmányok készítése. Oktatási segédlet. [Közread. a] NME Ipargazdaságtani Tanszék. Miskolc.  1991.
 19. Csoportmunka. TDQM tananyagfejlesztés. Társsz.: Papp O. Bp. 1996.
 20. Technológiai transzfermenedzsment. TDQM tananyagfejlesztés. Társsz.: Cselényi J., Szintay I., etc. Miskolc. 1996.
 21. Változás és válságmenedzsment. TDQM tananyagfejlesztés. Társsz.: Szintay I., Veresné Somosi M. , Heidrich B., Talyigás J. Miskolc. 1996.
 22. Változás - emberi erőforrás fejlesztés. TDQM tananyagfejlesztés. Társsz.: Szintay I., Szakály D. , Fekete I.,  Zsoldos M., Deák Cs., Veresné Somosi M. Miskolc. 1996. 270 p.
 23. Menedzsment II. Társsz.: Szintay I., Bíró Z., Veresné Somosi M., Bagi B., Deák Cs., Heidrich B., Lates., Pál É., Veres Zs. Miskolc. 1997. Miskolci Egyetemi Kiadó. 75 p.
 24. Egyén - csoport - szervezet. Tanfolyami jegyzet. Társsz.: Szintay I., Heidrich B., Deák Cs. [Közread. az] ECOPLAST. Sárvár, 1997.
 25. Csoportmunka. Miskolc. 1996. Miskolci Egyetemi Kiadó. 133 p.
 26. Változás és válságmenedzsment. Főszerk.: Szintay I. Társsz.: Veresné Somosi M ., Heidrich B., Talyigás J. Bp. Műszaki Kiadó. (Megjelenés alatt. )
 27. Változás - emberi erőforrás fejlesztés. Főszerk.: Szintay I.  Társsz.: Fekete I., Zsoldos M., Deák Cs., Veresné Somosi M. Bp. Műszaki Kiadó. (Megjelenés alatt).
 28. Világszínvonalú gyártás, TQM. Társsz.: Szintay I., Heidrich B., Deák Cs. [Közread. a] Borsodi Sörgyár. Bőcs. 1998.
 29. Az innováció, a technológiai fejlettség, a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás regionális kapcsolatrendszere. I-II. köt. Koordinátor: Imre József. Társsz.: Szintay I. Bp. 2000. OM. 70+46 p.
 30. Innováció és technológiamenedzsment 1. Miskolc. 2002. Bíbor Kiadó. 365 p.
 31. Csoportmunka. (Utny.) Miskolc. 2002. Miskolci Egyetemi Kiadó. 127 p.
 32. Innováció és technológiamenedzsment 2. Miskolc. 2002. Bíbor Kiadó. 381 p.
 33. Menedzsment ismeretek. II. Gyakorlati segédlet. (Szerk.: Csépes O., Nagy N., Somogyi M.) Társsz.: Bíró Z. Miskolc. 2003. ME Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet
 34. Összetett anyagi és irányítási folyamatok vizsgálati metodikája (CORAPP módszertani leírás). Társsz.: Szintay I. In: Minőségmenedzsment III.  Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 9-34. p.
 35. Faulure Mode and Effect analysis. Hibamód és Hatáselemzés FMEA. In: Minőségmenedzsment III.  Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 107-132. p.
 36. "Merre tovább, melyik úton?" (Szörényi-Bródy) - A technológiai úttérképezés módszertana . In: Menedzsment a XXI. században. Tanulmányok Gaál Zoltán 60. születésnapjára. (Szerk.: Kovács Z. – Szabó L. ) [Közread. a ] Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék. Veszprém. 2007. 380- 396. p.
 37. Innovációs menedzselés az autóiparban: gyorsított fejlesztés - integrált irányítás - stratégiai előretekintés - az after market környezet kihívásai. Társsz.: Berényi L., Harangozó Zs. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovációs potenciál mérése. Technológiai képességek tervezése, fejlesztése. Miskolc. 2007.  Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 67-154. p.
 38. Kritikus pontok azonosítása és kezelése a műszaki fejlesztésben.  Társsz.: Berényi L., Harangozó Zs. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 9-21. p.
 39. Az európai úton – Módszertani újdonságok a pályázatírásban – Projekt ciklus menedzsment. www.old.nyf.hu/others/docs/projekt.pdf- (Letöltés: 2007. március 18.)
 40. Ügyviteli ismeretek. In: Fellegi Miklós et al.: Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú képzés: HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0011-/1.0 sz. projekt. Miskolc: ME. 2007. p. 10.fejezet.
 41. A technológiai stratégia készítésének módszertana: technológiai úttérképezés. Nacionális, regionális és klaszter dimenziók. In: Hálózatok és klaszteresedés. Elméleti és tapasztalati háttér. Az Észak-magyarországi Régió példáin keresztül. [Közread. a] NORRIA, Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc, 2008. 96-114. p.
 42. Innovációmenedzsment. [Közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc. 2008. Miskolci Egyetemi Kiadó. 263 p.
 43. Innovációmenedzsment esettanulmányok. [Közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc. 2008. Miskolci Egyetemi Kiadó. 196 p. ISBN 978-963-661-859-9
 44. Ekonomicseszkaja ocenka innovacionnogo potenciala. Írta: Koszenko, A. P. - Kocziszky, Gy. - Maszlak, O.I. -  Pererva, P. G. - --. Közread. a] Miskolckij Universzitet Ekonomicseszkij Fakultet – Nacionalnüj Tehnicseszkij Universzitet „HPI” Ekonomicseszkij Fakultet – Kremencsugszkij Goszudarsztvennüj Politehnicseszkij Universzitet Imeni M. Osztrogradszkogo Ekonomicseszkij Fakultet. Miskolc – Harkov. 2009. 166 p. ISBN: 978-963-661-863-6 (fűzött)
 45. „Vezetési ismeretek I.” Tanulmányok az Ipargazdaságtani Tanszék különlenyomataiból. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. I. köt. Szerk.: --. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolc. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 272 p. ISBN 978-963-661-886-5 ISBN 978-963-661-887-2
 46. Az abszorpciós képességek és a technológiai bázisú növekedés. In: „Vezetési ismeretek II.” Tanulmányok a Vezetéstudományi Intézet munkatársaitól. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. II. köt. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolc. 2009. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 126-145. p. ISBN 978-963-661-886-5 ISBN 978-963-661-888-9
 47. A regionális innovációs stratégiák tervezésének módszertana : új elméleti megfontolások és módszertani súlypontok. Írta:  Nyiry A., --. [Közread. a] Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc . [2009]. Norria. 63 p.
 48. ABSORB METER. A térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. Írta: Nyiry Attila - --. [Köread. a] NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc, 2010. 95 p. ISBN 978-963-88345-2-2
 49. Doktoranduszok Fóruma. Miskolc, 2010. november 10. Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: --. [Közread. a]  Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma. Miskolc. 2010. 154 p. ISBN: sn.
 50. Csoportmunka. 167-190. p. In: Szervezet és vezetés. Szerk.: Dobák Miklós – Veresné Somosi Mariann. Közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Bp. 2010. 328 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 51. Innováció menedzsment. 262-297. p. In: Szervezet és vezetés. Szerk. Dobák Miklós – Veresné Somosi Mariann. Közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Bp. 2010. 328 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 52. Felderítés és vadászat: a paradigmaváltás új fókusza – a technomenedzsment térhódítása. 163-174. p. In: Jubileumi tanulmánykötet Besenyei Lajos professzor 70. születésnapjára. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi karának jubileumi tanulmánykötete. Szerk.: Kocziszky György. Miskolc. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 2011. 214 p. ISBN 978-963-661-982-4
 53. Absorb meter: Térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. “Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás.”  VIII. Nemzetközi Konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2011. május 19-20. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. ISBN 978-963-661-951-0 CD
 54. Role of Technology Transfer in the Economy. 589-604. p. In:Proceedings of the 11th International Scientific Conference. „Management Horizons in Changing Economic Environment Visions and Challenges.” Kaunas, Lithuania. 22-24. September. 2011. Vytauto Didžiojo universitetas. Publ. Publishing Office of Vytautas Magnus University.760 p. ISSN 2029-8072 CD
 55. Doktoranduszok Fóruma. Miskolc, 2011. november 8. Gazdaságtudományi Kar Szekciókiadványa. Miskolci Egyetem. Szerk.: --. Kiad. a: Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály. Miskolc. [2011.] 167 p. ISBN: sn.
 56. Transzfer tehnologij. Írta: Pererva, P. G. – Kocziszky György –  --. -  Veresné Somosi Mariann . Szerk.: Pererva, P. G. – Kocziszky György. Kharkov – Miskolc. 2012. Kharkiv Polytechnical Institute – Miskolci Egyetem. 667 p. ISBN:978 966 2579 84
 57. Specialities of Technology Transfer Project sin Knowledge. 194-203. p.     In: Project management Development – Practice and Perspectives. First international scientific Conference on Project Management in the Balctic countries. february 8-9, 2012, Riga University of Latvia. 244 p. ISBN 978-9984-49-470-8

Folyóiratcikk, periodika

 1. Szervezésről mindenkinek. Műszeres racionalizálási technikák. In: "fémmunkás", 1975. október
 2. Komplex "Szervezéstan" gyakorlatok. In: Felsőoktatási szemle, 1978. 9. sz.
 3. A termelési folyamatok sztochasztikus szimulációval történő tervezésének általánosítható tapasztalatai. Társsz.: Barcsik L., Szintay I. In: Vezetéstudomány, 1981. 4. sz.
 4. Veszteségfeltáró filmtechnikai vizsgálat a Kavicsbánya Vállalat ártándi külfejtésében. In: BKL. Bányászat, 1981. 6. sz.
 5. Diszkrét termelési folyamat szimulációs modellezése. In: Borsodi Műszaki és Gazdasági Élet, 1981. 1. sz.
 6. A tanszéki terhelés mérése. Társsz.: Susánszky J. In: Felsőoktatási Szemle, 1981. 11. sz.
 7. A CORAPP módszer. Társsz.: Szintay I. In: Vezetéstudomány, 1983. 1. sz.
 8. Többgépes gyártási rendszerek optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata szimulációs modellekkel. In: Gépgyártástechnológia, 1983. 3. sz.
 9. A vállalati termékstratégia. Termékszerkezeti vizsgálatok. In: Vezetés Szervezés, 1984. 1. sz. 13-19. p.
 10. Csoportdinamizmuson alapuló módszer a gyártás önköltségének racionalizálására: a CORAPP eljárás. Társsz.: Szintay I. In: Vezetés Szervezés, 1984. 4. sz. 143-151 p.
 11. A termeléstervezési-, irányítási feladat néhány elméleti és gyakorlati összefüggése. Társsz.: Szintay I., Török Cs. In: Vezetés Szervezés, 1985. 4. sz. 172-182 p.
 12. A gyártás anyagköltségeinek csökkenésére szolgáló szervezési módszer. Társsz.: Szintay I. In: Gépgyártástechnológia, 1985. 12. sz.
 13. A vállalati kutatási fejlesztési munka logikai modelljei. In: Vezetés szervezés, 1986. 2. sz. 99-104. p.
 14. Az ipari robotok alkalmazási igényeinek felmérése az észak-magyarországi iparkörzetben. Társsz.: Szintay I., Fülöp Gy., Urbán R. In: Gép, 1986. 8. sz. 321-326. p.
 15. Racioteam. Veszteség- és tartalékfeltárás a Szolnok-megyei Húsipari Vállalatnál. Társsz.: Susánszky J., Csoma J. In: Húsipar, 1986. 6. sz.
 16. A műszaki tervezési folyamat modellezési lehetőségeinek vizsgálata. In: Vezetés Szervezés, 1986. 12. sz. 603-612. p.
 17. A stratégiai tervezés módszerei és tipikus konfliktusai. In: Ipar-Gazdaság, 1989. 7. sz. 20-27. p.
 18. Vállalati innovációs folyamatok szervezési problémái. In: Gépgyártástechnológia, 1989. 6. sz. 256-272. p.
 19. Integrációs törekvések és lehetőségek a stratégiai tervezésben. In: Vezetéstudomány, 1993. 3-4. sz. 20-28. p.
 20. Hot Line - Hot Seat - Az outdoor tréning. Társsz.: Dykes, John. In: Vezetéstudomány, 1993. 3-4. 104-118. p.
 21. A termék- és eljárásinnováció integrálási lehetőségei. In: Gép, 1993. 12. sz. 28-34. p.
 22. Change Management. Társsz.:  Szintay I. In: University of  Miskolc Bulletin. Series F. Ecionomics Sciences Volume l. Miskolc. Miskolci Egyetem. 1994. 85-103. p.
 23. Innovációs folyamatok és technológiai hatáselemzés. In: Publications of the University of Miskolc. Series F. Economics Sciencis. Volume 2. Miskolc. 1995. 117-124. p.
 24. Virtualizálódás – a tudásalkotás új dimenziói. In: Gép, 1998. 4-5. sz. 45-46. p.
 25. Transfer of Technology - Transfer of Knowledge. In: Business Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol 1, Number 1. Miskolc. Miskolc University Press. 2001. 179-191. p.
 26. Knowledge Management Strategies. In: Theory Methodology Practice. Club of Economics in Miskolc. University of Miskolc Faculty Economics. Vol. 1. Number 1. Dez. 2002. ISSN: 1589-3413. 51-58. p.
 27. Kipróbált szerepek, változó esélyek: a diffúzió szárnyain. In: Harvard Businessmanager, 2003. január-február. 50-61. p.
 28. Az európai úton – Módszertani újdonságok a pályázatírásban – Projekt ciklus menedzsment. In: Gazdasági Tükör Magazin, 2005. 2. sz. [1-9. p.?]
 29. Infrastruktúra-fejlesztési programok a Miskolci Egyetemen. In: Gép, 2005. 7. sz. 12-17. p.
 30. Technológiatranszfer: A tudásáramoltatás hatékony módszere. In: Vezetéstudomány, 2006. ksz. 39-49. p.
 31. Gyorsított fejlesztés – Integrált irányítás. Az After Market környezet kihívásai. Társsz.: Berényi L., Harangozó Zs. In: Marketing és Menedzsment, 2006. 2-3. sz.49-64. p.
 32. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. 1. r. Társsz.: Berényi L., Harangozó Zs. In: Magyar Minőség, 2006. 11. sz.18-25. p.
 33. A másodpiaci fejlesztés kihívásai. II. r. A fejlesztési folyamat és az irányítási rendszer kapcsolata. Társsz.: Berényi L. - Harangozó Zs. In: Magyar Minőség, 2006. 12. sz. 10-14.p.
 34. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. III. r. A fejlesztési folyamat dokumentumainak integrált kezelése.  Társsz.: Berényi L. – Harangozó Zs. In: Magyar Minőség, 2007. 2. sz.18-22. p.
 35. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. IV. r. A fejlesztés kritikus pontjainak azonosítása és a beszámolók kiválasztása. Társsz.: Berényi L., Harangozó Zs. In: Magyar Minőség, 2007. 4. sz. 20-25. p.
 36. A Vezetéstudományi Intézet kutatási tevékenységének főbb irányai. Társsz.: Szintay I., Heidrich B., Veresné Somosi M. In: Gazdaságtudományi Közlemények. A Miskolci Egyetem Közleménye. 2007. 5. köt. 147-179. p.
 37. James Burke: Tudásháló. Alexandra Kiadó, Pécs, 2003. [Könyvismertetés.] In: Harward Business Review. www.harvard.hu/content/Irodalom/magyar_irodalom/44.php (Letöltés: 2007. március 18-án)
 38. Technology transfer: an efficient means of knowledge flow. In: North Hungarian Development Strategies, 2007. Vol. IV, Issue 2. Thematic Issue on Innovation. 35-49. p.
 39. Diffuzija tehnologij rapid prototajping (Rapid Prototyping). In: Vesztnik. Nacionalnogo Tehnicseszkogo Universziteta „HPI”. 20. 2008. 170-177. p.
 40. Technology Transfer: an Efficient Means of Knowledge. In: Vesztnik. Nacionalnogo Tehnicseszkogo Universziteta „HPI”. 38. 2009. 47-62. p.
 41. An Efficient Means of Konowledge Flow: Technology Transfer. In: European Integration Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 8. Nu. 1. 2010. 173-189. p. HU ISSN 1588-6735
 42. Felderítés és vadászat: A paradigmaváltás új fókusza – technomenedzsment térhódítása. Írta: --. – Kása Richárd. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 34-45. p. HU ISSN 1789-5510
 43. Az okos vadász: a technológiai felderítés módszertana. In: Gép. A Gépipari Tudományos Egyesület folyóirata. LXIII. évf. 2012. 6. sz. 17-20. p. ISSN 0016-8572
 44. Abszorb Meter - a térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. In: Vezetéstudomány, 43. évf. Klnsz. 39-46. p. ISSN: 0133-0179
 45. Technology Transfer: An Efficient Means of Knowledge Flow. In: Theory Methodology Practice, 8. évf. 2012. 2. sz. 60-67. p. ISSN: 1589-34138
 46. Piaci lufi, ritkaföldfémből! – Kína és a világ technológiai háborúja. In: Magyar Minőség, XXI. évf. 2012. 11. sz. 7-14. p. ISSN 1789-5510

Tudományos konferencia, konferencia kiadványok

 1. Kötélpályarendszerek teljesítményvizsgálata. „IV. Nemzetközi Kötélpálya Konferencia.” BKE, KTE. Alsóörs, 1975.
 2. Termeléstervezési modellek elméleti és gyakorlati kérdései. Társsz.: Szintay I. „GTE Műszaki Hetek.” Budapest, 1978.
 3. Termelési folyamatok sztochasztikus szimulációval történő modellezése. „GTE Műszaki Hetek.” Budapest, 1979.
 4. Műszeres racionalizálási technikák. "Szocialista Vállalat" Konferencia. Miskolc, 1980.
 5. A gyártási önköltség csökkentésének csoportdinamizmuson alapuló módszere: A CORAPP eljárás. „Borsodi Műszaki és Közgazdasági Napok.” Miskolc, 1984.
 6. Metod RACIOTEAM. Naucni skup. Társsz.: Susánszky J., Szintay I., Sepsey Cs. "Teorija i praksa organizovanja i upravljanja." Szabadka, 1985. november 20-22.
 7. Metod CORAPP - programi racionalzacije smanjenja priozvodnih troskova. Társsz.: Szintay I. " „Teorija i praksa organizovanje i upravljanja." Szabadka, 1985. november 20-22.
 8. Vállalati K+F folyamatok racionalizálása. „Jubileumi Tudományos Emlékülés a magyar műszaki felsőoktatás kezdetének 250. évfordulójára.” Miskolc, 1985. november 4-6.
 9. Észak-magyarországi robotalkalmazási igény. Társsz.: Szintay I., Fülöp Gy., Urbán R. „Robottechnikai Ankét.” Budapest, 1985.
 10. Módszerkombinációval képzett modellrendszer a vállalati műszaki fejlesztés problémáinak megoldására. „VI. Szervezéstudományi Konferencia.” Balatonföldvár, 1986. április 25-26. 259-261. p. ISBN 9638423080, 9789638423085
 11. Folyamatorientált szervezeti variánsok kidolgozásának módszertana és gyakorlata. Vállalati önállóság, lehetőségek - korlátok. Társsz.: Bíró Z., Szintay I.. „SZVT Konferencia.” Budapest, 1986. ISBN 9638423080, 9789638423085
 12. A gyártás anyagköltségeinek csökkentésére szolgáló szervezési módszer. „XIV. Szervezéstudományi Nyári Akadémia.” Nyíregyháza, 1987. június 29. - július 2. 93-112. p. ISBN 9638423382, 9789638423382
 13. A vállalati kutatási - fejlesztési munka logikai modelljei. Az NME Gépészmérnöki Karának jubileumi tudományos emlékülése a magyar műszaki felsőoktatás kezdetének 250. évfordulójára. 37-42. p. ISBN 9636611238, 9789636611231
 14. Irányítási folyamatok szervezésmódszertana. „microCad Internantional Computer Conference.” Miskolc, 1988.
 15. A vállalatirányítás és a számítástechnika kapcsolata. Konferencia. Miskolc, 1988. február  15-17.
 16. Talpraállítás - struktúraváltás. Revitalizációs programok tapasztalatai. „microCad International Computer Conference.” Miskolc, 1990. február 27. - március 3. 41-49. p.
 17. Revitalizácija preduzecai Strukturno prilagodavanje. „Mezsdunarodni naucni skup.” Razvoj Ljudkih Reursa. Szabadka, 1990. május 17-18.
 18. Menedzsment fejlesztés és a revitalizáció kapcsolata, különös tekintettel az outdoor tréningek alkalmazására. „microCad System International Computer Conference.” Miskolc, 1993.
 19. A termék és eljárásinnováció integrálási lehetőségei. „microCad International Computer Conference.” Miskolc, 1994.
 20. Technológiai hatáselemzés. „microCad International Computer Conference.” Miskolc, 1996.
 21. Oktatásfejlesztési project a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. „Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben.” BKE Jubileumi Konferencia.” Bp. 1995. 09. 28-29.  904 – 907 p.
 22. LEAN struktúra. „microCad Internantional Computer Conference.” Miskolc, 1997. február 26-27. 13-25. p.
 23. LEAN struktúra. „Termelésmenedzsment Konferencia.” Veszprém, 1997. április 15-16. 18-27. p. ISBN: -
 24. Educational Development Strategy of the Faculty of Economics of the University of  Miskolc. Társsz.: Bessenyei L., Heidrich B. „Tempus Workshop.”  Lillafüred, 1997. május.
 25. Timova práca, tvorba a rozvoj timov. „Modul 5. Slovenska siet distancneho uzdelávania.” Társsz.: Timcák, G. M.  Kassa, l997. április
 26. Új utak a tudásalkotásban. "Elméleti és gyakorlati kihívások az ezredforduló gazdaságában." "Elméleti és gyakorlati kihívások az ezredforduló gazdaságában."Miskolc, 1997. június 12-13. 398-407. p.
 27. Virtualizálódás - új tudásalkotási területek. „microCad International Computer Conference.” Miskolc, 1998. február 25-26. 9-11. p.
 28. New ways of knowledge creation. „Proceeding of ICAMC ¢98 13th International Committee on Automation in Minig Conference and ASRPT ¢98 13th International Conference on Process Control and Simulation. September 8-11, 1998, High Tatras, Slovak Republic.” 566-569. p.
 29. Technológia transzfer - tudás transzfer. „Felzárkózás, értékrend változás a vállalati és intézményi gyakorlatban konferencia.” Miskolci Egyetem. Miskolc-Lillafüred.  1999. május 12-14. 264-279. p.
 30. A K+F szervezete és irányítási rendszere. „microCad International Computer Science Conference.” Section O: Economics. University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre. February 23-24, 2000. 279-285. p.
 31. Tudásmenedzselési stratégiák. „Tudásalapú társadalom Tudásteremtés - Tudástranszfer Értékrendváltás.” III. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc-Lillafüred. 2001. május 21-22. 521-532. p.
 32. Diffúziós modellek. „BME IMVT Konferencia.” Balatonfüred, 2002. augusztus 23-24. 204-214. p.
 33. Informatikus képzés a ME Gazdaságtudományi Karán. „Informatika a Felsőoktatásban 2002.” Debrecen, 2002. augusztus 28-30.
 34. A technomenedzsment új stratégiái és irányzatai. „Informatika a Felsőoktatásban 2002.” Debrecen, 2002. augusztus 28-30.
 35. A folyamatszervezéstől a technomenedzsmentig. „Egyéni siker – Az üzleti siker záloga” A korszerű vállalatirányítás és az egyéni érvényesülés stratégiai eszközei c. konferencia TÜV [szervezésében] Hotel Club Aliga, Balatonvilágos, 2002. május 14-15. 10-17 p.
 36. A stratégiai irányítás hatékonyságát befolyásoló tényezők komplex vizsgálata a stabilizáció és a regionalitás tükrében. Workshop. Kutatást végzők: Szintay I., Szakály D., Veresné Somosi M., Heidrich B., Deák Cs., Mester Cs., Papp Zs. Prezentáció: Szintay I., Szakály D., Heidrich B., Deák Cs. „microCad 2003 International Scietific Conference.” 6-7 March 2003. University of Hungary. 161-168. p.
 37. A klippertől a gázharisnyáig: Innovációs bakugrások avagy a Trigger-effektus. „Tudásalapú társadalom Tudásteremtés – Tudástranszfer Értékrendváltás.” IV. Nemzetközi (Jubileumi) Konferencia. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar.  Miskolc-Lillafüred, 2003. május 26-27. 165-171. p.
 38. Új utakon – új szerepben. Uniós kihívások és lehetőségek, az önkormányzatok fejlesztési stratégiáinak lehetséges forgatókönyvei. „Polgármesteri Konferencia.” Gödöllő-Városháza, 2003. augusztus 25.
 39. Complex Study of  the Influential Factors of Strategic Control Effectiveness in the North Hungarian Region by the T34890 OTKA research. Workshop. Presentations by Mariann Somosi Veres, Dezső Szakály, Balázs Heidrich, István Szintay. Members of the Research Team: Csaba Deák, Angelika Árvay, László Berényi, Beatrix Bozsó, Orsolya Hogya, Csaba Mester, Zsolt Papp. „microCad International Scientific Conference.” University of Miskolc 10-11. March 2005.
 40. Innovációmenedzsment. Az újdonság befogadása vagy elutasítása. Kipróbált szerepek, változó esélyek: a diffúzió szárnyain. „A társadalmi nemek tudománya és egyenlő esélyek” konferencia. Miskolc. ME Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központja. 2005. október 10.
 41. Innováció-menedzsment a felsőoktatásban. „Minőség Hét.” Bp., 2005. november 10.
 42. Innováció menedzsment, trendek és kihívások. „Innovációs Menedzserképzés a Régiókban.” Mesterkurzus. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ. 2006. május 9.
 43. Az innováció jelentősége napjainkban, innováció-menedzsment. Workshop. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 2006. szeptember 27.
 44. Gyorsított  fejlesztés – integrált irányítás – Rapid Prototyping – Az After Market környezet kihívásai. Társsz.: Harangozó Zs. – Berényi L. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 23-33. p. [CD]
 45. Válasz az After Market piaci környezet kihívásaira – Integrált projekttámogató dokumentációs és információs keretrendszer kialakítása. Társsz.: Harangozó Zs., Berényi L. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 34-42. p. [CD]
 46. "Merre tovább, melyik úton?" (Szörényi-Bródy) - A technológiai úttérképezés módszertana – „VI .Nemzetközi Konferencia. A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából.” 1. k.  Miskolci Egy. Gazdaságtudományi Kar. Miskolc-Lillafüred, 2007. 2007. október 10-11. 370-377. p.
 47. Ügyviteli ismeretek. A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központtal és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával, illetve a Gépészmérnöki és Informatikai Karával közös HEFOP 3.2.2. pályázata keretében kidolgozott oktatási Tananyagok összefoglalói. Fórum az oktatásban résztvevő szakiskolai és középiskolai tanárok részére. Miskolc, 2008. 04 10. Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ. 42-46. p.
 48. "Merre tovább, melyik úton?" (Szörényi-Bródy) - A technológiai úttérképezés. „Hagyományok és kihívások a menedzsmentben; 140 éves a vezetés és szervezés oktatása a debreceni gazdasági felsőoktatásban” Debrecen, 2008. október 2-3. 506-513. p.
 49. Légvárak vagy végvárak? „Innováció az egyetemi képzésben és kutatásban.” Jubileumi Tudományos Konferencia. Balatonvilágos, 2009. augusztus 27-29.
 50. Metodi sztvorennja bizinesz-inkubatoriv v Ukrajni. Írta: --. – Maszlak, O.I. Materiali. Mizsnarodnoj naukovo-prakticsnoj konferencij molodih vcsenih. „Aktualni problemi rozvitku ekonomiki Ukrajni v kontekszti globalizacijnih procesziv”. 9 grubnja 2009 r.
 51. Harkiv – 2009. 134-135 p.
 52. Digital Divide – Digital Footstep. „Informacijni tehnologii: nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorov’ja. XVIII. mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija. Harkiv, 12-14 travnja 2010 p. In: Tezi dopovidej XVIII. mizsnarodnoj naukovo-prakticsnoj konferencii. U csotiroh csasztinah. Cs. III. Harkiv 2010.156. p.

Szakértői munkák, pályázati anyagok

 1. Termelési folyamatok sztochasztikus szimulációval történő tervezésének általánosítható tapasztalatai. Társsz.: Barcsik L., Szintay I. MÜM MTA pályázat. III. díj. Miskolc. 1978.
 2. Vállalati főfolyamatok tervezése sztochasztikus módszerekkel. Pedagógusnapi pályázat. Kiemelt I. díj. Társsz.: Szintay I., Barcsik L. Miskolc. 1979. NME.
 3. Sztochasztikus szimuláció alkalmazása gyártási rendszerek racionalizálására. "Szocialista Vállalat" kutatási főirány. Racionalizálás módszertana irány 24/6. Kutatási jelentés. Társsz.: Szintay I. Miskolc. 1980.
 4. A CORAPP módszer. Gyártási költségcsökkentő racionalizálási programok. "Szocialista Vállalat" kutatási főirány. Racionalizálás módszertan irány 24/10. Kutatási jelentés. Társsz.: Szintay I. Miskolc. 1980.
 5. Többgépes rendszerek optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata. Pedagógusnapi Pályázat. I. díj. Miskolc. 1981. NME.
 6. Gyakorlatban bevált szervezési megoldások. Racioteam. MüM pályázat. III. díj. Társsz.: Albert P., Czabán J., Fekete I., Heidrich L., Kocziszky Gy., Susánszky J., Szintay I. Miskolc. 1981.
 7. Racioteam (esettanulmányok - referenciák.) SZVT Nyíregyházi Nyári Akadémia. "Gyakorlatban hasznosított szervezési módszerek" c. pályázat. Társsz.: Albert P., Czabán J., Fekete I., Heidrich L., Kocziszky Gy., Susánszky J., Szintay I. Különdíj. Miskolc.1983.
 8. Észak-magyarországi robotigény felmérés. Alapozó robotizáló kutatások. Kutatási zárójelentés. (Közreműk.: NME Gépészmérnöki Kari szerzői munkaközösség.) Miskolc. 1985. NME Gépészmérnöki Kar.
 9. Modellrendszer a vállalati K+F folyamatok racionalizálására. "Szocialista Vállalat" kutatási főirány. Racionalizálás módszertana. 24/31. Kutatási jelentés. Miskolc. 1985. 121 p.
 10. Ipari kutatóintézetek válságkezelő és szerkezet-átalakítási programja. IKM szakértői megbízás. Miniszteri előterjesztés munkaanyaga. Technikai-technológiai transzfer hálózat kialakításának lehetőségei. Társsz.: Szintay I., Veresné  Somosi M., Újvári A.-né, Fazekas J. Miskolc. 1991.
 11. Tatabányai Bányák Vállalat átalakítási programja. Társsz.: Szintay I. Ek 09010493. Miskolc. 1992. 85 p.
 12. A Mátraaljai Szénbányák revitalizációs programja. Szakértői megbízás. Társsz.: Szintay I., Nagyné Sáfár M. , Gyetvai A., Darabos A. Miskolc. 1992. 164 p.

Könyvismertetés dr. Szakály Dezső munkájáról

 1. Pataki B.: Könyvismertetés Szakály D. "Innováció- és technológiamenedzsment I.-II." című könyvéről. Harvard Businessmanager, 5. évf. 1. sz. 89. o. , 2003

hu