Veresné dr. Somosi Mariann

intézetigazgató, egyetemi docens

Könyv, könyv-fejezet, tankönyv, tanulmány

 1. Recenziók dr. Susánszky János: A racionalizálás módszertana című könyvéről. Szerk.:--/Az Ipargazdaságtani Tanszék közleményei./ Miskolc. 1987. Nehézipari Műszaki Egyetem. 68 p. ISBN: 963-661-122-X
 2. Szervezéstan II. Oktatási segédlet. Szerk.: Szakály D., --. [Közread. a] [NME Ipargazdaságtani Tanszék] Miskolc. 1989. NME Sokszorosító. 90 p.
 3. Iparvállalati szervezetek elemzése – fejlesztése. In: Szervezéstan II. Oktatási segédlet. Szerk.: Szakály D., --. [Közread. a] [NME Ipargazdaságtani Tanszék] Miskolc. 1989. NME Sokszorosító. 29-49. p.
 4. Döntéselőkészítési módszerek. Társsz.: Szakály D. [Közread. a] [NME Ipargazdaságtani Tanszék] In:  Szervezéstan II. Oktatási segédlet. Szerk.: Szakály D., --. Miskolc. 1989. NME Sokszorosító. 16-28. p.
 5. A rendszerszemléletű irányítás információrendszere. [Közread. a] [NME Ipargazdaságtani Tanszék] In: Szervezéstan II. Oktatási segédlet. Szerk.: Szakály D., --. Miskolc. 1989. NME Sokszorosító. 70-90. p.
 6. Vállalatgazdasági döntések támogatására szolgáló szakértői rendszer kifejlesztése. Társsz.: Szintay I., Szakály D., Bernáth  a., Gyetvai A., Eszes L., Péhl T. Miskolc. [s. n.] 1990.
 7. Szervezetelemzés és fejlesztés szakértői rendszerrel támogatott folyamatmodellje. Doktori értekezés. Miskolc. 1990. Miskolci Egyetem.
 8. Készletezzünk rugalmasan ! Gyártás gyors átfutással. Milyen formában? In: Fülöp Gy.: Kisvállalati gazdálkodás. Bp. 1994. Aula.
 9. Változás és válságmenedzsment. TDQM tananyagfejlesztés. Társsz.: Szintay I., Szakály D., Heidrich B., Talyigás J. Miskolc. 1996.
 10. Változás - emberi erőforrás fejlesztés. TDQM tananyagfejlesztés. Társsz.: Szintay I., Szakály D., Fekete I., Zsoldos M., Deák Cs. Miskolc. 1996.
 11. Megvalósíthatósági tanulmány a vegyes körzettel rendelkező, Miskolc városkörnyéki települések vállalkozás keretein belül történő - a mozgó szakorvosi szolgáltatásnál gyakoribb - helyi gyermekgyógyászati ellátására. Társsz.: Sólyom E., Stunya E., Nagy F.-né. Miskolc. 1997. [s.n.] 98 p.
 12. Ugrás vagy összeomlás. (Esettanulmány válságkezelés témakörében.) [Közread. a] Magánvállalkozásokat Fejlesztő Központ Alapítvány. Bp. 1997. 10-2. - 10-18. p.
 13. Modellrendszer a szervezetalakítás folyamatának támogatására. Kandidátusi értekezés. Miskolc. 1997.
 14. Menedzsment II. Társsz.: Szintay I., Szakály D., Bíró Z., Bagi B., Deák Cs., Heidrich B., Lates V., Pál É., Veres Zs. Miskolc. 1997. Miskolci Egyetemi Kiadó. 75 p.
 15. Változás és válságmenedzsment. Főszerk.: Szintay I. Társsz.: Szakály D., Heidrich B., Talyigás J. Bp. (Megjelenés alatt.) Műszaki Kiadó.
 16. Változás - emberi erőforrás fejlesztés. Főszerk.: Szintay I. Társsz.: Szakály D. Fekete I., Zsoldos M., Deák Cs. Bp. (Megjelenés alatt.) Műszaki Kiadó.
 17. Integrált vezetési modell – önfejlesztés, tudásmenedzselés. Egy pilot program tapasztalatai a Magyar Köztársaság rendőrségénél. Társsz.: Szintay I. In: Minőségmenedzsment III. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 35-106. p.
 18. Hálózat és kapcsolat menedzsment. Társsz.: Szintay I. [Közread. a] ME Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet. Miskolc. 2006. Miskolci Egyetem. 67 p.
 19. Gyermekeink itthon legyenek otthon. Diákvállalkozás oktatók, hallgatók, tanulók összefogásával. B.-A.-Z. megyei PILOT program. (Vállalkozási karrier itthon. Moduláris képzési anyag.) ROP-3.3.1-05/1-2005-08-0004/31. Írta: Árvay Aneglika – Bozsó Beatrix – Stadinger Csaba – Szintay István – Újabb Orsolya – Horváthné Lővey Andrea – Kiss Gábor – Kissné Hézser Katalin – Somogyi Márta – Szűcs Erika – Várfalvi Eszter – Veresné Somosi Mariann. Lektorálta: Alakszainé Oláh Annamária – Czabán János. Miskolc. 2006. ME Gazdaságtudományi Kar – B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ – Miskolci Alma Mater Kht. – Az Oktatás Eszközrendszerének Fejlesztéséért Alapítvány. 610 p.
 20. Az innovatív szervezet kutatási program. Szervezeti szintek redukciója.  In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovatív szervezetek. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 22-26. p.
 21. Az innovatív szervezet kutatási program. Folyamatracionalizálás. Társsz.: Berényi L. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovatív szervezetek. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 17-22. p.
 22. Számvitelszervezés okleveles könyvvizsgálók részére. Szerk.: Gyurkó Gy. Írta: Gyurkó Gy.,  Hős A., Simon A., --.[Közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamra. [Bp.] MKVK. 2008. 373 p. ISBN 978-963-9878-07-5
 23. „Vezetési ismeretek III.” Tanulmányok a társtanszékek  munkatársaitól. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. III. köt. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Szerk.: -.Miskolc. 2009. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 212 p. ISBN 978-963-661-886-5; ISBN 978-963-661-889-6
 24. Az értékalapú szervezetfejlesztés egy új megközelítése. In: „Vezetési ismeretek II.” Tanulmányok a Vezetéstudományi Intézet munkatársaitól. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. II. köt. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolc. 2009. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 160-170. p. ISBN 978-963-661-886-5; ISBN 978-963-661-888-9
 25. Recenziók dr. Susánszky János: A racionalizálás módszertana c. könyvéről (1987). 147-215. p. In: „Vezetési ismeretek I.” Tanulmányok az Ipargazdaságtani Tanszék különlenyomataiból. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. Szerk.: Szakály D. Miskolc, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 2009. 272 p. ISBN 978-963-661-886-5; ISBN 978-963-661-887-2
 26. Tanulmány a motivációs és DPR vizsgálati tesztek elemzési szempontjaira. Írta:  Szintay István  – --. http://szerk.site.felvi.hu/images/pub_bin/dload/DPR_tanulmanyok/Tanulmany_Motivacios_es_DPR.pdf 2009. október. 66 p. Letöltés: 2010. 03. 01
 27. Formirovanie kreativnoj naucsno-tehnicseszkoj szredü pri perehode k innovacionnoj ekonomike (opüt Ukrainü). Írta: Szavcsenko, O. I. – Neszterenko, R. A. - --. 173-180. p. In: Goszudarsztvo i Rünok: mehanizmü i metodü regulirovanija v uszlovijah perehoda k innovacionnomu razvitiju. Szankt-Peterburg. 2010. Aszterion. 393 p. ISBN 978-5-94856-744-0; ISBN 978-5-94856-746-4
 28. Szervezet és vezetés. Szerk.: Dobák M. – Veresné Somosi M. [Bp] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. 2010. 105-127 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 29. VI. Folyamatmenedzsment folyamatstruktúra. In: Szervezet és vezetés. Szerk.: Dobák M. – Veresné Somosi M. [Bp] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. 2010. 105-127 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 30. VII/2. Vezetői döntéshozatal folyamata, sajátosságai. In: Szervezet és vezetés. Szerk.: Dobák M. – Veresné Somosi M. [Bp] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. 2010. 150-160 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 31. X. A szervezeti teljesítménnyel kapcsolatos megfontolások. In: Szervezet és vezetés. Szerk.: Dobák M. – Veresné Somosi M. [Bp] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. 2010. 208-218 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 32. XIII. Projektmenedzsment. In: Szervezet és vezetés. Szerk.: Dobák M. – Veresné Somosi M. [Bp] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. 2010. 298-316 p. ISBN 978-963-9878-22-8
 33. Az alapvető képesség és vizsgálati lehetőségei. 360-371. p. In: Tanulmányok Nagy Aladár tiszteletére. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának jubileumi tanulmánykötete. (Nagy Aladár professzor 70. születésnapjára.) Szerk.: Kocziszky György – Bihari Ágnes. Miskolc. 2011. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 414 p. ISBN 978-963-661-948-0
 34. Teljesítménymenedzsment. Társsz.: Hogya O. Digitális tananyag TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0049 Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák. Virtuális vállalatok 2. modul. http://miskolc.infotec.hu 2011. december 05.
 35. Transzfer  tehnologij . Szerk.: Pererva P G. - Kocziszky Gy. Társsz.: Pererva, P. G. - Kocziszky Gy. - Szakály D. Kharkov- Miskolc, 2012. National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute- Miskolc Egyetem. 667 p. ISBN:978 966 2579 84 0
 36. Self-Evaluation Model of Organizational Behavior in Higher Education Quality Development Projects. 184-194. p. In: Projectmanagement Development – Practice and Perspectives. First international scientific Conference on Project Management in the Balctic countries. february 8-9, 2012, Riga University of Latvia. 244 p. ISBN 978-9984-49-470-8

Folyóiratcikk, periodika

 1. Rohrbach-féle 635-ös módszer alkalmazása új termékek bevezetésénél elérhető árra és volumenre. Társsz.: Burka E. In: Marketing, 1988. 4. sz.
 2. Az iparvállalati szervezetelemzési és fejlesztési munka folyamatos modellje. In: Gépgyártástechnológia, 1989. 6. sz.
 3. Axiális vízgép járókeréklapátok szilárdsági modellezése. Társsz.: Égert J. NME Közlemények. III. sorozat. Gépészet. Miskolc. Nehézipari Műszaki Egyetem. 1989. 57-71. p.
 4. Iparvállalati szervezetek elemzésének munkafolyamata. In: Ipar-Gazdaság, 1989. 10. sz.
 5. Szervezetelemzés és fejlesztés szakértői rendszerrel. In: Vezetéstudomány, 1993. 3-4. sz.
 6. A Magyar Köztársaság rendőrségének minőségorientált integrált vezetési modellje (egy PHARE Pilot program tapasztalatai). Társsz.: Szintay I. In: ORFK Tájékoztató, 2001. 3. sz. 29-46. p.
 7. How To Go On? Methodological Examination of Decision support Procedures in Organizational Changes. In: Business Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol 1, Nu. 1. Miskolc. Miskolc University Press. 2001. 237-248. p.
 8. A rendőrség EU-konform irányítási modellje. Társsz.: Szintay István. In: Belügyi Szemle, 2002. 8. sz. 72-105. p.
 9. Integrated Management Model for the Police of  the Hungarian Republic. Társsz.: Szintay, I. In: Theory Methodology Practice. Club of Economics in Miskolc. University of Miskolc Faculty Economics. Vol. 1. Number 1. Dez. 2002. ISSN: 1589-3413. 59-74. p.
 10. Organisational Self – Evaluation as a Possible Tool of Organisational Analysis. In: Theory Methodology Practice. Club of Economics in Miskolc. University of Miskolc Faculty of Economics. Vol. 1. Number 2. March 2004. 75-82. p.
 11. A munkatársak irányítása és elégedettsége a szervezeti önértékelésen keresztül. In: Harvard Businessmanager, 2005. 11. sz.
 12. Integrált vezetési modell – önfejlesztés, tudásmenedzselés. Egy pilot program tapasztalatai a Magyar Köztársaság Rendőrségénél. In:  Vezetéstudomány, 2006. ksz. 21-38. p
 13. A felsőoktatás egy javasolt minőségirányítási modellje. Modell koncepció.  Társsz.: Szintay I. In: Magyar Minőség, 2007. 3. sz. 26-30. p.
 14. A felsőoktatás egy javasolt minőségirányítási modellje. Az UNI-EFQM pilot program. Társsz.: Szintay I. In: Magyar Minőség, 2007. 4. sz. 15-19. p.
 15. Comparing Analysis of the Miskolc-Harkov Economic Region, as a Joint Research of the Two Universities. Társsz.: Szintay I. In: Ekonomicsnij Visznik NTUU „KPI” 2007. 4.  224-228. p.
 16. A felsőoktatás belső és külső minőségirányítási rendszerének sajátosságai. Az intézményfejlesztési és a minőségfejlesztési terv kapcsolata. Társsz.: Szintay I. In: Magyar Minőség, 2007. 6. sz. 21-28. p.
 17. A Vezetéstudományi Intézet kutatási tevékenységének főbb irányai. Társsz.: Szintay I. , Heidrich B.,  Szakály D. In: Gazdaságtudományi Közlemények. A Miskolci Egyetem Közleménye, 2007. 5. köt. 147-179. p.
 18. Novüj podhod k osznovannomu na cennoszti organizacionnomu razvitiju. In:VESZTNIK. Nacional’nogo Tehnicseszkogo Universziteta „HPI” 38’2009. Harkov. 84 96. p.
 19. Az értékalapú szervezetfejlesztés egy új megközelítése. In: GVV Gazdálkodás Verseny Vezetés,  [2. évf.] 2010. 1. sz. 13-21. p. ISSN 2061-3539
 20. The Self-Evaluation Model of Organizational Behaviour. In: European Integration Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 8. Nu. 1. 2010. 227-237. p. HU ISSN 1588-6735
 21. A Vezetéstudományi Intézet bemutatása. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 6-10. p. HU ISSN 1789-5510
 22. Alapvető képesség: a szervezeti és az egyéni képesség fejlesztése. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 11-20. p. HU ISSN 1789-5510
 23. Kompetenciamenedzsment a felsőoktatás szolgálatában. Írta: --. – Tóthné Kiss Anett – Leskó Anett Katalin – Ráczkövy Ágnes. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 79-85. p. HU ISSN 1789-5510
 24. Basic skill: The Development of Organizational and Individual Capability. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Management Horizons in Changing Economic Environment. Visions and Challenges. Kaunas, Lithuania, 2011. szeptember 22-24. 541-549. p. ISSN 2029-8072
 25. A Possible Model of Organizational Development and Development of Organizational Capabilities. Harkov, Vesztnik Nacionalnogo Tehnicseszkogo univerciteta (ISSN 2079-0767) 14'2012
 26. A szervezeti képességépítés egy lehetséges modellje. GÉP - A Gépipari Tudományos Egyesület műszaki folyóirata 2012/6. (ISSN 0016-8572)
 27. Lépésről-lépésre – a szervezetalakítás és a szervezeti képességépítés egy lehetséges modellje. In: Magyar Minőség, XXI. évf. 2012. 10. sz. 14-26. p. HU ISSN 1789-5510 (Online) ISSN 1789-5502 (CD_ROM)
 28. Kompetencia- és képességépítés a minőség szolgálatában. In: Magyar Minőség, XXI. évf. 2012. 11. sz. 2-6. p. HU ISSN 1789-5510 (Online) ISSN 1789-5502 (CD_ROM)

Tudományos konferencia, konferencia kiadványok

 1. Iparvállalati szervezetek elemzési elvei és módszerei. „Borsodi Műszaki Hetek.” Miskolc. 1989.
 2. Az iparvállalati szervezetelemzés és fejlesztési munka folyamatmodellje. „microCad International Computer Conference.” Miskolc, 1989. február 22-25.  223-228. p.
 3. Irányzatok, kvantitatív és kvalitatív módszerek a szervezetelemzésben. „Borsodi Műszaki Hetek.” Miskolc.  1990.
 4. Szakértői rendszerrel támogatott stratégiai tervezés. „microCad International Computer Conference.” Miskolc.  1990.
 5. Elemző módszerek kiválasztása a szervezetelemzés és fejlesztés területén. „microCad International Computer Conference.” Miskolc. 1991. február 26. – március 2. IV. 91. – IV. 102. p.
 6. Hagyományos döntéstámogató módszerek szerepe a szervezetalakításban. „microCad International Computer Conference.” Miskolc. 1996.
 7. Szervezési változások modellje. „microCad International Computer Conference.” Miskolc. 1997. február 26-27. 27-35. p.
 8. Szervezési változások modellje. „Termelésmenedzsment konferencia.” Veszprém, 1997. április 15-16.
 9. Szervezeti változások támogatása. „microCad  International Computer Conference.” Miskolc, 1998. február 25-26. 49-51. p.
 10. Hogyan tovább - Szervezeti változások támogatásának módszertani vizsgálata. A stratégia, termelés, logisztika és minőség menedzsmentje. „Nemzetközi vezetési konferencia. 1999. május 5-6-7.” Veszprémi Egyetem. Veszprém. 153-156. p.
 11. Integrált vezetési modell - önfejlesztés, tudásmenedzselés. (Egy PILOT program tapasztalatai.) Társsz.: Szintay István. „Tudásalapú társadalom. Tudásteremtés - Tudástranszfer Értékrendváltás.” III. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc-Lillafüred, 2001. május 21-22. 466-495. p.
 12. A Magyar Köztársaság rendőrsége EU-konform irányítási modellje. Társsz.: Szintay I. „BME IMVT Konferencia.” Balatonfüred. Kihívások a Magyar Menedzserképzésben a 3. Évezred Elején. 2002. augusztus 23-24. 96-108. p.
 13. A stratégiai irányítás hatékonyságát befolyásoló tényezők komplex vizsgálata a stabilizáció és a regionalitás tükrében. Workshop. Kutatást végzők: Szintay I., Szakály D., Veresné Somosi M., Heidrich B., Deák Cs., Mester Cs., Papp Zs. Prezentáció: Szintay I., Szakály D., Heidrich B., Deák Cs. „microCad 2003 International Scietific Conference 6-7 March 2003.” University of Hungary. 161-168. p.
 14. A szervezetelemzés lehetséges eszköze a szervezeti önértékelés. „Tudásalapú társadalom. Tudásteremtés – Tudástranszfer Értékrendváltás.” IV. Nemzetközi (Jubileumi) Konferencia. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc-Lillafüred, 2003. május 26-27. 118-125. p.
 15. Egy önértékelő módszer a kar oktatási minőségének meghatározására. „III. Minőségügyi Nap.” Konferencia. Veszprémi Egyetem. Veszprém, 2004. február 5. 18-23. p. [ Szervezeti önértékelés.] „I. Országos Rendőrségi Minőségkonferencia.” 2004. február 26.
 16. Organisational Self  - Evaluation as a Possible Tool of Organisational Analysis. „2nd International Conference of „Research and Education” for the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute” and the University of Miskolc.” Miskolc, 17-19 March 2004. 365-373. p.
 17. Complex Study of the Influential Factors of Strategic Control Effectiveness in the North Hungarian Region by the T34890 OTKA research. Workshop. Presentations by: --., Szakály, D., Heidrich, B., Szintay, I. Members of the Research Team: Deák, Cs., Árvay, A., Berényi, L., Bozsó, B., Hogya, O., Mester, Cs., Papp, Zs. „microCad International Scientific Conference.” University of Miskolc 10-11. March 2005.
 18. A szervezeti önértékelés módszertani sajátosságai egy regionális működés-hatékonysági felmérés kapcsán. „Tudásalapú társadalom Tudásteremtés – Tudástranszfer Értékrendváltás.” V. Nemzetközi Konferencia Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.  II. köt. Miskolc-Lillafüred, 2005. május 11-12. 27-35. p.
 19. Main Arguments of a Research Project Examining the Operation of Companies in a Crisis Region of Hungary. Társsz.: Szintay I., Hogya O. „microCad 2005.” Informacijni tehnologii: nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorov’ja: XIII. mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija. Harkiv. 19-20 travnja 2005. 349-346. p.
 20. A Research Project – Performance Measurement of a Crisis Region Hungary Adapting a Method of Organization Evaluation. Társsz.: Szintay I., Hogya O. „Sixteenth Annual Conference of POMS, Chicago, Il.”  April 29-May 2, 2005. 12  p. [CD]
 21. Organisational Self – Evaluation as a Possible Tool of Organisational Analysis. „Sixteenth Annual Conference of POMS, Chicago, Il, April 29 – May 2, 2005.” 14 p. [CD]
 22. A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja. Társsz.: Szintay I. „ Partnerközpontúság, minőségértékelés, minőségkultúra váltás.” Szeged, 2005. december 16. 29 p.http://www.hefop.u-szeged.hu/hefop_mb/documents/conf3/Szintay-Veresn%E9.pdf
 23. Comparing Analysis of the Miskolc-Harkov Economic Region, as a Joint Research of the Two Universities. Társsz.: Pererva, P., Szintay I., Hogya O. „microCAD 2006.” Informacijni tehnologii: nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorovja. XIV mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija. Harkiv, 18-19 travnija 2006.  232-239.  p.
 24. Projekt isszledovanija- metodologicseszkaja adaptacija odnovo krizisznovo regiona. Társsz.: Szintay I., Hogya O. „microCAD 2006.” Informacijni tehnologii: nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorovja. XIV mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija. Harkiv, 18-19 travnija 2006.
 25. A szervezeti önértékelés folyamata. „A kiválóság mérlegén”. Budapesti Corvinus Egyetem. 2006. május 9. 16 p.
 26. A Research Project-Performance Measurment of a Crisis Region of Hungary Adapting a Method of Organization Evaluation. „Internantional Conference. Strategic Leadership in the Context of Globalizátion and Regionalization.” Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Romania. 9-10 June, 2006.
 27. Main Arguments of a Research Project Examining the Operation of Companies in a Crisis Region of Hungary (OTKA To 34890).  Társsz.: Szintay I., Hogya O. „Internantional Conference. Strategic Leadership in the Context of Globalizátion and Regionalization.” Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Romania. 9-10 June, 2006. 84-92. p.
 28. A felsőoktatási intézmények kultúraváltásának pilot programja. Dunaújvárosi Főiskola. 2006, június 15.  16 p.
 29. A szervezeti önértékelés sajátosságai.”Úton a kiválóság felé” A HEFOP 3.3. „Felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának PILOT programja” c. pályázat keretében. [Konferencia.] (Debreceni Egyetem.) Debrecen, 2006. 06. 29.
 30. A Felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának PILOT programja. HEFOP 3.3.1-P-2004- 09-0129/1.0. Társsz.: Szintay I. , Lukács J. „Gyakorlati tapasztalatok a minőségközpontú felsőoktatás kialakításában”. Szeged, 2006, november 13. www.okmt.hu/download.php?ctag=download&docID=2493
 31. Kardiovaszkuláris Centrum szervezése (ellátási centrum – önelszámoló decentrum). Társsz.: Szintay I., Hogya O., Somogyi A. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 110-120. p. [CD]
 32. Folyamatracionalizálás vállalatok/intézmények életében (MIHŐ, Semmelweis Kórház, Eurofoam). „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 133-137. p. [CD]
 33. MAL Zrt. szervezetfejlesztési projekt logisztikai rendszer átvilágításának munkaszakasza. Társsz.: Szintay I., Marciniak R., Nagy Z., Tóth T., Várfalvi E. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16.. 104-109.p [CD]
 34. A Magyar Posta szervezetfejlesztés projekt. Társsz:. Szintay I., Hogya O., Deák Cs., Leskó A. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés -  Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006, november 15-16. 63-70. p. [CD]
 35. A szervezeti önértékelés logikája. „Magyar Akkreditációs Bizottság 2007. január 17.-i Minőségbiztosítási Információs Nap.” (2007, február 20.) [ www.mab.hu/doc/Minugy_Veresne070117.ppt]
 36. A felsőoktatás külső és belső minőségirányítási rendszerének kapcsolata és lényeges argumentumai – a HEFOP 3.3 alapján. Társsz.: Szintay I. „Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia.” AVA 3. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen, 2007. március 20. 21. p: -
 37. „Gyermekeink itthon legyenek otthon” – a fiatal értelmiség munkaerő megtartó képességének növelése a miskolci agglomerációban és térségeiben. Társsz.: Szintay I.  „Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia.” AVA 3. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen, 2007. március 20 - 21. 1-3. p.
 38. Organisational Self – Evaluation as a possible tool of organisational analysis. 343-350. p. In: XV. mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija. Harkiv, 17-18 travnja 2007.Informácijni tehnologij: nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorov’ja. Materiali mizsnarodnoj naukovo-prakticsnoj konferencij. [Közread. a] Nacional’nij tehnicsnij universzitet harkovszkij politehnicsnij intsztitut. Harkiv. 2007.470 p. ISBN 978-966-8944-35-2
 39. Verseny a felsőoktatásban – a minőség versenye. (Felsőoktatás minőségirányítási modelljének tapasztalatai.) Társsz.: Szintay I. „VII. Regionális Tanácsadási Konferencia.” „Hátrányos Helyzetű Régiók Gazdasági Esélyei.” Miskolc, 2007. szeptember 27.
 40. Szervezeti hatékonyság – szervezeti önértékelés. „VI. Nemzetközi Konferencia. A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából.” Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11.
 41. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban. road-show. [Moderátor: --.] Miskolci Egyetem. 2007. november 12. p:-
 42. Munkavégzési technikák, irodaszervezés. Társsz.: Kerekesné Bozsó B. A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központtal és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával, illetve a Gépészmérnöki és Informatikai Karával közös HEFOP 3.2.2. pályázata keretében kidolgozott oktatási Tananyagok összefoglalói. Fórum az oktatásban résztvevő szakiskolai és középiskolai tanárok részére. Miskolc, 2008. 04. 10. Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ. 11-13. p.
 43. A szervezeti magatartás önértékelési modellje. „Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben; 140 éves a vezetés és szervezés oktatása a debreceni gazdasági felsőoktatásban. Nemzetközi Konferencia. Debrecen, 2008. október 2-3. 594-602. p.
 44. Szervezeti képesség és mérési lehetőségei. „XIV. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok.” Szakkiállítás és Nemzetközi Tudományos Konferencia- Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar. Debrecen, 2008. október 30-31.
 45. Az önértékelés gyakorlata a minőségfejlesztésben. „Fenntartható Fejlődés. XVII. Magyar Minőség Hét 2008.” Magyar Minőség Társaság. Bp. 2008. november 3-5.
 46. Szervezeti képesség – változó tudás. „Innováció az egyetemi képzésben és kutatásban.” Jubileumi Tudományos Konferencia. Balatonvilágos, 2009. augusztus 27-29.
 47. Experionce on Quality improvement at University of Miskolc. 15th Building Services, Mechanical and Building Industry Days. Exhibition and International Conference 15-16 October, 2009. Faculty of Engineering University of Debrecen.
 48. Self-Evaluation Model of Organizational Behaviour. 154. p. „Informácijni Tehnologii: Nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorov’ja. XVIII. mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija. Harkiv, 12-14 travnja 2010 p.” Harkivszkij Politehnicsnij Insztitut. Tezi dopovidej XVIII. Mizsnarodnoi Naukovo-prakticsnoi Konferencii. U csotiroh csasztinah CS.III. Harkiv 2010. 296 p.
 49. Formirovanie kreativnoj naucsno-tehnicseszkoj szredü pri perehode k innovacionnoj ekonomike (opüt Ukrainü). Előadó:  Szavcsenko, O. I. – Neszterenko, R. A. - --. „Csetvertoj Vszerosszijszkoj naucsnoj konferencii sz mezsdunarodnüm ucsasztiem. Goszudarsztvo i Rünok: mehanizmü i metodü regulirovanija v uszlovijah perehoda k innovacionnomu razvitiju. 80-letie Szankt-Peterburgszkogo goszudarsztvennogo universziteta ekonomiki i finanszov.  22-24 szentjabrja 2010.” goda. Minisztersztvo obrazovanija i nauki Rosszijszkoj Federacii Szankt-Peterburgszkij goszudarsztvennüj universzitet ekonomiki i finanszov Rosszijszkij Gumanitarnüj Naucsnüj Fond. [előadás anyaga lsd. könyv, könyv-fejezetek között]
 50. Szervezeti képesség – szervezeti teljesítmény. In: A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete bemutatja a IX: Regionális Tanácsadási Konferencia publikációit. [Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet, 2010. november 4.] 1-11. p. ISBN 978-963-661-947-3; CD
 51. Self Evaluation Model of Organizational Behaviour. „COMEC 2010. VI. Conferencia Cientifica Internacional de Ingeniera Mecánica. 2 al 4 noviembre, 2010.” Dado en la Universidad Central „Marta Abreu” de Las Villas Cuba, a los 4 dias del mes de noviembre de 2010. 1-9. p. [CD] ISBN 978-959-250-602-2
 52. Service-strukture of the University of Miskolc encouraging students’ competitiveness at the labour market. Írta: Illésné Kovács Mária - --.COMEC University  Central “Marta Abreu” of  Las Villas. November 2th to 4th, 2010. Cuba. 1-5 p. ISBN 978-959-250-602-2
 53. Nesterenko Institutional changes in international labor market and human resource management. Társz.: O. Savchenko, R.Nesterenko. Formuvannja rinkovoj ekonomiki. 2010. Kijev. 160-168.
 54. Development of University Structures of Rendering Assistance to Entepreneurship Activity. Társsz.: K. Schimpf, O. Savchenko, R. Nesterenko. Strategia innovacynogo rozvitky ekonomiki – Biznesz, nauka oszvita. 06-09 kvitnja 2011. Harkiv 348-350
 55. On the Question of Organizational Development. IV-th International scientific – practical conference: Strategy of Innovational Development Economy Business, Science, Education. 11th-14th April 2012. Kharkiv, Ukraine
 56. Basic skill: the development of organizational and individual capability. In: First International Working Conference on Competitiveness Research. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.03.08-2012.03.09. pp. 1-9.(ISBN:&)
 57. A szervezeti képességépítés egy lehetséges modellje. In: A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein: Mechatronikai és Logisztikai Disszeminációs Konferencia. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.05.25 pp. 1-6.(ISBN:&)
 58. A possible model of organizational development and development of organizational capabilities. Vestnik Nacionalnava Techniceskogo Universiteta "HPI"  &:(14) pp. 135-147. (2012)
 59. Hallgatói kompetencia fejlesztő modell bevezetésének tapasztalatai a Miskolci Egyetemen. In: Kihívások és tanulságok a menedzsment területén: Nemzetközi Tudományos Konferencia 2012. október 11-12. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2012.10.11-2012.10.12. pp. 1-7.(ISBN:&

Szakértői munkák, pályázati anyagok

 1. Ipari kutatóintézetek válságkezelő és szerkezet-átalakítási programja. IKM szakértői megbízás. Miniszteri előterjesztés munkaanyaga. Technikai-technológiai transzfer hálózat kialakításának lehetőségei. Társsz.: Szintay I., Szakály D., Újvári A.-né, Fazekas J. Miskolc. 1991.
 2. Szakértői rendszerekkel támogatott projektek informatikai mintarendszerének kialakítása. IKM  kutatási jelentés. Társsz.: Szintay I., Bíró Z., Szakály D., Bernáth A., Gyetvai A., Ilyés Cs., Péhl. T. Miskolc. 1991.
 3. Számítógéppel támogatott vállalatirányítási részrendszerek fejlesztése. OTKA  kutatási jelentés. Társsz.: Szintay I.,  Szakály D., Eszes L, Gyetvai A., Péhl T. Miskolc. 1992.
 4. Esettanulmánygyűjtemény a Magyar Rendőrség integrált vezetési modelljéhez. Szerk.: --. Társsz.: Szintay I., Kunos I., Lates V. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 128 p.
 5. Vezetéselmélet. [Közrem.:--.] Írta: Szintay I. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 104.  p.
 6. Minőségügyi ismeretek. Fogalmak – megoldások – a magyar rendőrség integrált vezetési modelljének koncepciója. [Közrem.: --.] Írta: Szintay I. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 163 p.
 7. Stratégiai menedzsment. Társsz.: Szintay I. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 126. p.
 8. A rendőrség teljesítményorientált értékelési rendszerének kézikönyve. [Programmenedzser:--.]  Írta: Hunyadiné Elekes E., Fényes L., Lakatos A., - etc. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc, 2001.
 9. Tervezési útmutató a rendőrség részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak összeállításához. [Programmenedzser: --.] Írta: Bartók P. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 66 p.
 10. Szervezeti folyamatok és irányításuk. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 42. p.
 11. Integrált bűnmegelőzés. [Programmenedzser:--.] Írta: Havasi Z., Hrabecz Gy. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 69 p.
 12. A rendőri állomány belső megelégedettségének mérése EFQM. [Programmenedzser: --.] Írta: Házi I., Sas F. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 27 p.
 13. A lakossági megelégedettség mérésének kézikönyve. [Programmenedzser:--.] Írta: Berta L., Vanczák Z. [Északkelet Magyarországi Régióban működő rendőr főkapitányságok távoktatási, EU konform menedzserképzési PILOT program anyaga.] Miskolc. 2001. 28 p.
 14. Vállalkozásszervezés. Vállalkozási ismeretek II. Vállalkozásmenedzsment blokk. In: „Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú felsőoktatásban.” PHARE HU105-03-01-0029. [Miskolc]. 2004. Miskolci Egyetem. 1-138. p.
 15. Stratégiai irányítás hatékonyságát befolyásoló tényezők komplex vizsgálata a globalizáció és a regionalitás tükrében. OTKA TO 34890. Zárójelentés. Szöveges összefoglaló és elemzés. Szerk.: Szintay I., --.Miskolc. 2004. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet.
 16. Viselkedéskultúra, protokoll. In: „Gyémántok csiszolása – Képzés – Vállalkozás.” PHARE HU0105-03-01-0028. Miskolc. 2004. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 1-51. p.
 17. Vezetői döntéshozatal. In: „Gyémántok csiszolása – Képzés – Vállalkozás.” PHARE HU0105-03-01-0028. Miskolc. 2004. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 1-35. p.
 18. A vizsgálat alapján képzett cégminták leírása- EFQM vertikális adaptáció. 1. köt. OTKA TO 34890.  Társsz.: Szintay I., Bozsó B., Árvay A., Berényi L., Hogya O., Marciniak R. Miskolc. 2004.
 19. Posták szervezete és működési folyamatai  - nemzetközi benchmarking tanulmány. Társsz.: Szintay I., Hogya O., Mester Cs., Leskó A., Deák Cs. Miskolc. 2005. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ
 20. "Felsőoktatási Intézmények Minőségkultúra Váltásának Pilot Programja. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0. Összefoglaló eredmények. (Szerk. biz. vez.: Szintay I.) (Szerk. biz.: --., Kerekesné Bozsó B., Marciniak R.) (A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás- Fejlesztés Operatív Programjának támogatásával a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0 pályázat keretében.) [Miskolc. 2007.] 249. p.
 21. Az alapvető képesség sajátosságai. “Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás.”  VIII. Nemzetközi Konferencia. Miskolc-Lillafüred, 2011. május 19-20. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. ISBN 978-963-661-951-0
 22. Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése – Kompetenciamenedzselés a versenyképes tudásért a Miskolci Egyetemen. Fiatal vállalkozók napja. Miskolc, BOKIK 2011. november 15.

Interjúk, beszélgetések

 1. Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Veresné dr. Somosi Mariannal. Írta: Sződi Sándor In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 86-88. p. HU ISSN 1789-5510
hu