Harangozó Zsolt

egyetemi tanársegéd

Könyv, könyv-fejezet, tankönyv, tanulmány

 1. A környezettudatosság tényezői magyarországi szervezeteknél. In: Minőségmenedzsment III. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 176 - 194. p.
 2. Innovációs menedzselés az autóiparban: gyorsított fejlesztés - integrált irányítás - stratégiai előretekintés - az after market környezet kihívásai. Társsz.: Berényi L., Szakály D. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovációs potenciál mérése.Technológiai képességek tervezése, fejlesztése. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 67-154. p.
 3. Kritikus pontok azonosítása és kezelése a műszaki fejlesztésben. Társsz.: Szakály D., Berényi L. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 9-21. p.

Folyóiratcikk, periodika

 1. Gyorsított fejlesztés – Integrált irányítás. Az After Market környezet kihívásai. Társsz.: Szakály D., Berényi L. In: Marketing és Menedzsment, 2006. 2-3. sz. 49-64. p.
 2. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. I. r. Társsz.: Szakály D., Berényi L. In: Magyar Minőség, 2006. 11. sz. 18-25. p.
 3. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. II. rész A fejlesztési folyamat és az irányítási rendszer kapcsolata.In: Magyar Minőség, 2006. 12. sz. 10-14. p.
 4. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. III. r. A fejlesztési folyamat dokumentumainak integrált kezelése.  Társsz.: Szakály D., Berényi L. In: Magyar Minőség, 2007. 2. sz. 18-22. p.
 5. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. IV. r. A fejlesztés kritikus pontjainak azonosítása és a beszámolók kiválasztása. Társsz.: Szakály D., Berényi L. In: Magyar Minőség, 2007. 4. sz. 20-25. p.
 6. Kompetenciafejlesztés SAP támogatással. Írta: Lates Viktor – --.    In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 72-78. p. HU ISSN 1789-5510
 7. A lean szemléletű termelés bevezetésének vizsgálata szimulációs modellezéssel. In: Magyar Minőség, XXI. évf. 2012. 11. sz. 37-43. p. HU ISSN 1789-5510 (Online) ISSN 1789-5502 (CD_ROM)

Tudományos konferencia, konferencia kiadványok

 1. Stratégiai szövetségek az innovatív iparágakban. „Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma” kari rendezvények. Miskolc, 2001. november 6.
 2. Stratégiai szövetségek erőforrás alapú vizsgálata az innovatív iparágak esetében. „I. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencia.”  Budapest, 2001. március 29-30.
 3. Vállalati fúziók és felvásárlások az európai gyógyszeriparban. (Az előadások 2003. május 26-28. között hangzottak el Lillafüreden.) 148-156. p.
 4. e-Kormányzás: A közigazgatás megújulása. „microCad International Scietific Conference.” University of  Miskolc.18-19 March 2004.
 5. e-Kormányzás: versenyképes állam? "Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája" Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete – Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskola. 2004. november 13-14. [CD]
 6. Gyorsított  fejlesztés – integrált irányítás – Rapid Prototyping – Az After Market környezet kihívásai. Társsz.: Szakály D., Berényi L. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 23-33. p. [CD]
 7. Válasz az After Market piaci környezet kihívásaira – Integrált projekttámogató dokumentációs és információs keretrendszer kialakítása. Társsz.: Szakály D., Berényi L. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 34-42. p. [CD]
 8. Answer for Challenges of after Market. „microCad 2007. International Scientific Conference.” Miskolc. 22-23 March 2007.
 9. Antworten auf die Anforderungen der After Market umgebung. „Országos Tudományos Diákköri Konferencia.” Miskolci Egyetem. Miskolc, 2007. április 25-27.
 10. Vállalati folyamatok számítástechnikai támogatásának újszerű lehetőségei.„Magyar Tudomány Napja Doktoranduszok Fóruma 2010. november 10.” Miskolci Egyetem
 11. Diszkrét eseményorientált szimulációs keretrendszer alkalmazása a termelési és szolgáltatási folyamatok hatékonyságának növelésére. In: Hitel – Világ – Stádium. Credit – World - Stage. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Határok Nélküli  Tudomány. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Nyugat-Magyarországi Egyetem. Sopron, 2010. november 3. 1-12. p. [CD] ISBN 978-963-9883-73-4
 12. Vállalati folyamatok számítástechnikai támogatásának újszerű lehetőségei. 38-43. p. In: Doktoranduszok Fóruma. Miskolc, 2010. november 10. Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szakály Dezső. Kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma. 154 p. ISBN: sn.
 13. Developing Cost Optimalization Strategy for Transient Production Systems. In: Szakály Dezső (szerk.) Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2011. november 8.: Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa.  Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2011.11.08.  Miskolc: Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, pp. 41-46.
 14. Tranziens rendszerek multi-flow modellezése. In: Svéhlik Csaba (szerk.) VII. KHEOPS Tudományos Konferencia: „Aktuális gazdasági és társadalmi attitűdökMagyarországon” Konferencia helye, ideje: Mór, Magyarország, 2012.05.16.  Mór: KHEOPS, 2012. pp. 35-42. (ISBN:978-963-87553-9-1)
hu