Tóthné Kiss Anett

tanársegéd

Könyv, könyv-fejezet, tankönyv, tanulmány

 1. Az Innovatív szervezet kutatási program. Munkatársi megelégedettségi vizsgálat. Társsz.: Heidrich É. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovatív szervezetek. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 27-29. p.
 2. Influence of Innovation on the Competitiveness of SMEs. Társsz.: Deák Cs.In: The capital of intelligence - the intelligence of capital. Ed. Erzsébet Noszkay. Bp.  2009. Információs Társadalomért Alapítvány. 127-140. p. ISBN: 9789638778826

Folyóiratcikk, periodika

 1. „…ők már dolgoznak, és látják, hogy a gyakorlatban igenis szükség van a controlling szemléletre.” Controllerképzés a Miskolci Egyetemen - Interjú Tóthné Kiss Anettel. In: Controlling Portál. www. controllingportal.hu. 1-2 p. 2010. [letöltés: 2010. 09.02.]
 2. Kompetenciamenedzsment a felsőoktatás szolgálatában. Írta: Veresné Somosi Mariann – --. – Leskó Anett Katalin – Ráczkövy Ágnes. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 79-85. p. HU ISSN 1789-5510
 3. Kompetencia alapú működés a vállalatok humán erőforrás folyamataiban. Magyar Minőség  XXI:(11) pp. 73-78. (2012) HU ISSN 1789-5510 (Online) ISSN 1789-5502 (CD_ROM)

Tudományos konferencia, konferencia kiadványok

 1. Eszközgazdálkodási folyamatok optimalizálása nagyvállalati környezetben. „Országos Tudományos Diákköri Konferencia.” Miskolci Egyetem. Miskolc, 2007. április 25-27.
 2. Eu-konform foglalkoztatás-, és oktatáspolitika hazánkban. „Egyetemi Tudományos Diákköri Kutatás. XXVII. OTDK NYME KTK. Sopron.” Közgazdaságtudományi Szekció. 2005. április 28. Szerk.: Gidai E., Andrássy A., Juhász L., Török K. Sopron. 2005. NYME KTK ISBN 963 9364 53 5
 3. Nők a vezetésben és a stratégiaalkotásban. „I. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia.” Veszprém, 2006. június 2. ISBN:9639696 03X
 4. Eszközgazdálkodási folyamatok racionalizálása nagyvállalati környezetben. „XXVIII. OTDK Doktorandusz Konferencia.” Miskolc. 2007. április 25-27. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. ISBN: 978-963-661-768-4.
 5. Folyamatmenedzsment-fókuszálva a nagyvállalatok eszközgazdálkodási tevékenységére. „II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia.” Veszprém. Veszprém. 2007.  Pannon Egyetem. ISBN: 978-963-9696-30-3  
 6. Improving Process Innovation of Eastern European SMEs (PIM Project). Társsz.: Deák Cs., Hogya O. „XIX. ISPIM Conference.” Tours, France. Huizingh K.R.E., Torkelli M.,Conn S& Bitrain I. ed. ISBN: 978-952-214-594-9, 2008.
 7. Innováció hatása a KKV-k versenyképességére. Társsz.: Deák Cs. „VIII. Tanácsadási Konferencia.”  2008. Miskolci Egyetem. Miskolc. ISBN: 978-963-661-860-5
 8. A szellemi tőke megosztás a kis-és középvállalkozások körében. Társsz.: Deák Cs. „Válság van…??! A tudástőkébe fektess be!” Workshop. Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság. 2009.
 9. Támogató tevékenységek kiszervezésének gyakorlata a kis- és középvállalkozásoknál. „Innováció az egyetemi képzésben és kutatásban.” Jubileumi Tudományos Konferencia. Balatonvilágos, 2009. augusztus 27-29.
 10. The Confidence, as the Pawn of Success of Innovation. Írta: --. – Leskó Anett. In: A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete bemutatja a IX: Regionális Tanácsadási Konferencia publikációit. [Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet, 2010. november 4.] 1-5. p. ISBN 978-963-661-947-3 CD
 11. Kompetens kompetenciamodellek? 140-145. p. In: Doktoranduszok Fóruma. Miskolc, 2010. november 10. Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szakály Dezső. Kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma. 154 p. ISBN: sn.
 12. R&D Cooperation between Universities and Enterprises. Társszerzők: Barta Gy, Csizmadia Z, Deák Cs, Dőry T, Lengyel B. Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, 2011. 52 p. (Discussion Papers; 84.) (ISBN:978-963-989-41-4) Link(ek): Teljes dokumentum /
 13. Analysing Innovation and R&D Collaborations by Different Aspects. Társszerző: Leskó Anett Katalin. In: Bikfalvi Péter (szerk.) 8th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 6-10 August, 2012 = PhD hallgatók VIII. nemzetközi konferenciája, Miskolci Egyetem 2012. augusztus 6-10. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.06-2012.08.10. (University of Miskolc) Miskolc: International Visegrad Fund, 2012. pp. 23-31.(ISBN:978 963 661 994 7)
hu