Dr. Berényi László

egyetemi docens

Könyv, könyv-fejezet, tankönyv, tanulmány

 1. A kreatív döntéstámogatás kulturális alapjai. Szakdolgozat. Miskolci Egyetem. 2003.
 2. A minőség 8 dimenziója. In: Minőségmenedzsment. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 28-30. p.
 3. A minőséget befolyásoló tényezők. In: Minőségmenedzsment. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 30-31. p.
 4. Minőségköltségek. In: Minőségmenedzsment. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 32-35. p.
 5. Környezetközpontú irányítási rendszerek. In: Minőségmenedzsment. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 104-120. p.
 6. A minőségirányítási rendszer tanúsítása, auditálása. In: Minőségmenedzsment. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 138-157. p.
 7. A TQM bevezetése és fenntartása. Társsz.: Szintay I. In: Minőségmenedzsment II. Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 55-70. p.
 8. Környezeti teljesítmény, kiválóság és gazdasági érdek. In: Minőségmenedzsment III.  Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 155-156. p.
 9. A szervezeti szintű környezettudatosság értelmezése. In: Minőségmenedzsment III.  Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 157-159. p.
 10. A Környezeti Kiválósági modell felépítése. In: Minőségmenedzsment III.  Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 163-171. p.
 11. A modell értékelési rendszere. In: Minőségmenedzsment III.  Elmélet Módszertan Alkalmazás. Szerk.: Szintay I. [Közread. a] ME Vezetéstudományi Intézet. Miskolc. 2005. Bíbor Kiadó. 172-175. p.
 12. Speciális rendszeraudit: klaszterek auditálásának sajátosságai. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből. Szerk.: Deák Cs. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 176-184.p.
 13. Innovációs menedzselés az autóiparban: Gyorsított fejlesztés - integrált irányítás - stratégiai előretekintés - az after market környezet kihívásai. Társsz.: Harangozó Zs., Szakály D. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovációs potenciál mérése.Technológiai képességek tervezése, fejlesztése. Szerk.: Deák Cs. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 67-154. p.
 14. Kritikus pontok azonosítása és kezelése a műszaki fejlesztésben. Társsz.: Szakály D., Harangozó Zs. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből. Szerk.: Deák Cs. Miskolc. 2007.  Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 9-21. p.
 15. Az innovatív szervezetkutatási program. Folyamatracionalizálás. Társsz.: Veresné Somosi M. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Innovatív szervezetek. Szerk.: Deák Cs. Miskolc. 2007. Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. 17-22. p.
 16. A környezettudatos viselkedés átfogó modellje. In: „Vezetési ismeretek II.” Tanulmányok a Vezetéstudományi Intézet munkatársaitól. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. II. köt. Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolc. 2009. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. 14-23. p. ISBN 978-963-661-886-5 ISBN 978-963-661-888-9
 17. Környezetmenedzsment. [Közread.a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc. 2009. Miskolci Egyetemi Kiadó. 300 p. ISBN 978-963-661-896-4

Folyóiratcikk, periodika

 1. A kisvállalatok különbözősége. In: Inventárium. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar. 2002. 215-219. p.
 2. Párduc vagy elefánt? Kisvállalatok kulturális sajátosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei empirikus vizsgálatok alapján. Társsz.: Heidrich Balázs. In: Marketing és Menedzsment, 2004. 2. sz. 18-31. p.
 3. Iránytű a környezettudatos vállalati menedzsmenthez. (Ön)értékelési modell a vállalatok környezeti teljesítményének fejlesztéséhez. In: Marketing és Menedzsment, 2005. 4-5. sz. 4-19. p.
 4. Zöld stratégia – barna kultúra? Koordinációs eszköztár és szervezeti kultúra a környezettudatosság szolgálatában. Társsz.: Heidrich B. In: Vezetéstudomány, 2006. ksz.. 98-106. p.
 5. Zöldebbek-e a nagyobbak? – Környezettudatos menedzsment a szervezeti méret függvényében. In: Gazdaságtudományi Közlemények. A Miskolci Egyetem Közleménye. 2005. 4. köt. (1. füzet) Miskolc, Egyetemi Kiadó. 153-162. p.
 6. Gyorsított fejlesztés – Integrált irányítás. Az After Market környezet kihívásai. Társsz.: Szakály D., Harangozó Zs. In: Marketing és Menedzsment, 2006. 2-3. sz.49-64. p.
 7. Szervezeteink kultúrája és menedzsmentje a környezettudatosság tükrében. In: Magyar Minőség, 2006. 8-9. 31-35. p.
 8. A másodpiaci fejlesztés kihívásai. I. r. Alapok. Társsz. Szakály D. - Harangozó Zs. In: Magyar Minőség. 2006. 11. sz. 18-25.p.
 9. A másodpiaci fejlesztés kihívásai. II. r. A fejlesztési folyamat és az irányítási rendszer kapcsolata. Társsz.: Szakály D. - Harangozó Zs. In: Magyar Minőség, 2006. 12. sz. 10-14. p.
 10. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. III. r. A fejlesztési folyamat dokumentumainak integrált kezelése.  Társsz.: Szakály D. – Harangozó Zs. In: Magyar Minőség, 2007. 2. sz.18-22. p.
 11. A másodpiaci termékfejlesztés kihívásai. IV. r. A fejlesztés kritikus pontjainak azonosítása és a beszámolók kiválasztása. Társsz.: Szakály D. – Harangozó Zs. In:  Magyar Minőség, 2007. 4. sz. 20-25. p.
 12. Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül. In: Magyar Minőség, 2007. 7. sz. 59. p.
 13. A környezettudatosság kutatása – új megközelítésben. In: Magyar Minőség, 2008. 4. sz. 22-29. p.
 14. Minőségügyi audit kiterjesztése a vállalati együttműködések fejlesztésére. In: Gépgyártástechnológia, 2008. 1-2. sz. 18-26. p.
 15. Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez? 1. rész. ISO 14001 és EMAS.  In: Magyar Minőség, 2008. 11. sz. 35-42. p.
 16. Hogyan kezdjünk a környezeti menedzsment kiépítéséhez? 2. rész.  – Alternatív lehetőségek. In: Magyar Minőség, 2008. 12. sz. 39-44 p.
 17. A környezettudatosság fejlesztésének alapjai. In: Vezetéstudomány, XL. évf. 2009. 10. sz. 44-54. p.
 18. Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? In: Magyar Minőség, 18. évf. 2009. 12. sz. 8-18. p.
 19. Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? 2. rész. In: Magyar Minőség, 19. évf. 2010. 1. sz. 10-20. p.
 20. A környezettudatos viselkedés átfogó modellje. In: GVV Gazdálkodás Verseny Vezetés,  [2. évf.] 2010. 1. sz. 52-60. p. ISSN 2061-3539
 21. Environmental Attitudes in Hungary. In: Business Studies. A Publication of the University of Miskolc. Vol. 7. Nu. 2. 2010. 3-14. p. HU ISSN 1588-9025
 22. A környezettudatosság hátterében – Környezeti attitűdök az OTKA PD71685 kutatás eredményeinek tükrében. Írta: --. – Réthi Gábor – Illés Balázs. In: Magyar Minőség, XX. évf. 2011. 5. sz. 63-71. p. HU ISSN 1789-5510
 23. Tudás(menedzsment) az irányítási szabványok sorai között. Knowledge(management) along the management standars. GÉP LXIII:(6) pp. 17-20. (2012)
 24. Számítógépes munkahelyek ergonómiájának kapcsolata az irodai munka minőségével. Magyar Minőség XXI:(8-9) pp. 13-22. (2012)
 25. Kompetenciák meghatározása a minőségirányítás támogatásával. MAGYAR MINŐSÉG  XXI:(5) pp. 28-36. (2012)
 26. Gondolatok a környezettudatosság fejlesztésének lehetőségeiről és kihívásairól. Magyar Minőség  XXI:(6) pp. 38-44. (2012)
 27. Az irodai környezettudatosság értékelése a Miskolci Egyetemen. Magyar Minőség  XXI:(4) pp. 27-34. (2012)
 28. Adalékok a tudásmenedzsment eredményeinek méréséhez. Magyar Minőség XXI:(11) pp. 27-32. (2012)

Tudományos konferencia, konferencia kiadványok

 1. A kisvállalati kontrolling sajátosságai. „Tudományos Diákköri Konferencia.” Miskolci Egyetem. 2001.
 2. A kisvállalatok kulturális és vezetési sajátosságai. Tudományos Diákköri Konferencia. Miskolci Egyetem. 2002.
 3. The Basis of the Environmental Management of the XXI. Century. „microCad International Scietific Conference.” University of Miskolc. 18-19 March 2004.
 4. Cultural characteristic of small ventures.Application of Management Theory in Practice „II. Proceedings of Seminar.” University of Economics Bratislava Faculty of Business Economics in Kassa. Kassa, Februáry 6, 2004. 3-11 p. [CD]
 5. Környezettudatosság-központú teljesítményértékelő modell. "Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája" Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete – Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskola. 2004. november 13-14. [CD]
 6. Strategic Evaluation from Environmental Point of View. „microCad International Scientific Conference.” University of Miskolc 10-11. March 2005.
 7. Complex Study of  the Influential Factors of Strategic Control Effectiveness in the North Hungarian Region by the T34890 OTKA research. Workshop. Presentations by Mariann Somosi Veres, Dezső Szakály, Balázs Heidrich, István Szintay. Members of the Research Team: Csaba Deák, Angelika Árvay, László Berényi, Beatrix Bozsó, Orsolya Hogya, Csaba Mester, Zsolt Papp. „microCad International Scientific Conference.” University of Miskolc 10-11. March 2005.
 8. Komplex teljesítményértékelés a régiófejlesztésért. „XI. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia.” Tessedik Sámuel Főiskola. Mezőtúr. 2005. 07. 6-8. 43. p.
 9. Environmental-Conscious Behaviour of Enterprises. „5th International Conference of PHD Students.” University Of Miskolc, Hungary. 14-20 August 2005. 37-41. p.
 10. Environmental Performance Evaluation and Self-evaluation. „microCad 2006 International Scientific Conference. 16-17 March 2006.” University of Miskolc.
 11. Green Strategy – Brown Culture? Coordination Toolset and Organizational Culture in the Service of Environmental Consciousness. Társsz.: Heidrich B. „Internantional Conference. Strategic Leadership in the Context of Globalizátion and Regionalization.” Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Romania. 9-10 June, 2006.74-83. p.
 12. Are the Larger Enterprises Greener? 4th International Conference for Young Researcher of Economics 2-4 October 2006 Gödöllő. Vol. I. Szent István University. 339 p. 130-136. p. A tanulmány lektora: Dr. Takácsné dr. György Katalin. ISBN: 963 9483 66 4ö ISBN: 963 9483 67 2
 13. Karbantartás-menedzsment és műszaki felügyelet folyamatszemléletű átalakítása. Társsz.: Deák Cs., Tállai A., Nagy Z., Rémiás T. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés - Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 45-49. p. [CD]
 14. Gyorsított  fejlesztés – integrált irányítás – Rapid Prototyping – Az After Market környezet kihívásai. Társsz.: Szakály D., Harangozó Zs. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 23-33. p. [CD]
 15. Válasz az After Market piaci környezet kihívásaira – Integrált projekttámogató dokumentációs és információs keretrendszer kialakítása. Társsz.: Szakály D., Harangozó Zs. „Innovációmenedzsment, Tudásteremtés – Tudástranszfer Konferencia.” ME ImKKK. 2006. november 15-16. 34-42. p. [CD]
 16. Environmental-Consciousness in the Mirror of Company-size. „microCAD 2007. International Scientific Conference.” Miskolc. 22-23 March 2007.
 17. Walk the Talk? Coordination toolset and organizational culture in the service of environmental-consciousness. Társsz.: Heidrich B. „Staré environmentálne zát’aže a prístupy manažmentu k ich riešeniu medzinarody vedecky seminar.” Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Katedra environmentálneho manažmentu. 22. máj 2007, Košice. 51-57. p. [CD]
 18. A környezettudatos viselkedés  átfogó modellje. [Poszter előadás]. „The 15th Symposium on Analytical and Environmental Problems.” MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottság. Szeged, 2008. szeptember 22.
 19. Környezettudatosság vagy környezet-tudatalattiság? „Innováció az egyetemi képzésben és kutatásban.” Jubileumi Tudományos Konferencia. Balatonvilágos, 2009. augusztus 27-29.
 20. Környezettudatosság az irodában.„XXIV. microCad International Scientific Conference.”  18-20 March 2010. University of Miskolc.  Szerk.: Bikfalvi Péter. 306 p. 17-22. p. ISBN 978-963-661-925-1 ISBN 978-963-661-921-3
 21. Szervezeti és egyéni kompetenciák meghatározásának megalapozása. Gazdasági és társadalomtudományi közlemények 4:(1) pp. 167-178. (2012)
 22. Process Management Possibilities in Public Sector. In: Kollektiva (szerk.) 8th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researches Konferencia helye, ideje: Zlin, Csehország, 2012.04.19.  Zlin: University of Zlin, 2012. pp. CD1-6. (ISBN:978-80-7454-138-4)
 23. Környezettudatosság az egyéni és szervezeti kompetenciák tükrében. Tudásmenedzsment XIII:(2) pp. 87-101. (2012)
 24. Digitális kompetencia-helyzetkép a szervezeti kompetenciafejlesztés szempontjából. Gazdaságtudományi Közlemények  6:(1) pp. 6-19. (2012)
 25. Developing Individual and Organizational Environmental Competence. In: IV Mizsnarodna naukovo-prakticsna konferencija: Sztrategija innovacijnogo rozvitku ekonomiki: biznesz, nauka, oszvita. 11-14 kvitnja 2012.  Konferencia helye, ideje: Kharkov, Ukrajna, 2012.04.11-2012.04.14.  Kharkov: pp. 204-205.
 26. Developing individual and organizational environ-mental competence. Vestnik Nacionalnava Techniceskogo Universiteta "HPI"  &:(14) pp. 121-128. (2012)
 27. Developing individual and organizational environ-mental competence. In: Conference Proceedings. IV-th International Scientific - Practical Conference: Strategy of Innovational Development Economy: Business, Science, Education. Konferencia helye, ideje: Harkìv, Ukrajna, 2012.04.11-2012.04.14.  Harkìv: pp. 207-208.
 28. Developing Environmental Competence. Regional Formation And Development Studies  8:(3) pp. 15-24. (2012)
 29. Az irodai környezettudatosság fejlesztése önértékelésen alapuló programmal. Gazdasági és társadalomtudományi közlemények  4:(1) pp. 179-189. (2012)
 30. A környezettudatosság fejlesztésének akadályai. Poszter előadás.  (2012)
 31. A környezettudatosság fejlesztésének akadályai. In: GALBÁCS Zoltán (szerk.) The 18th International Symposium on Analitical and Environmental Problems, with Special Emphasis on Heavy Metal Ions as Contaminants.  Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2012.09.24. Szeged: Szegedi Akadémiai Bizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 2012. pp. 265-268. (ISBN:978-963-306-165-7)
hu